Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznańskie ogrody starają się o dofinansowanie z WFOŚiGW - 02.03.2017

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu w trosce o rozwój ogrodów działkowych oraz świadomość ekologiczną użytkowników działek w ROD w listopadzie 2016 r. wstąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedmiotem wniosku było dofinasowanie działań związanych z edukacją ekologiczną i dotyczył projektu pt. „Ogrody działkowe bliżej natury – edukacja przyrodniczo ekologiczna na terenie czterech rodzinnych ogrodów działkowych w ramach Okręgu Poznańskiego PZD.
W dniu 21.02.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Warunki do dofinansowania w zakresie występowania pomocy publicznej (kryteria dostępu 2.1 – 2.3) spełniło 169 wniosków kwalifikując się do zaplanowania przez Zarząd pomocy finansowej. Po rozpatrzeniu list Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował pomoc dla 154 wniosków, w tym dla wniosku złożonego przez OZ PZD w Poznaniu.
Celem projektu w postaci ścieżek edukacyjnych będzie podniesienie świadomości ekologicznej oraz poszerzenie wiedzy na temat naturalnych metod uprawy roślin użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych oraz społeczności lokalnej ogrodu korzystającej z otwartych ogrodów.
W ramach przedmiotowego projektu na terenie czterech ogrodów działkowych w Poznaniu, Kórniku, Gnieźnie oraz w Nowym Tomyślu powstaną ścieżki ekologiczne. Tematyka ścieżek dotyczyć będzie działań związanych z środowiskiem naturalnym. Na planszach w ogrodach znajdą się informacje na temat kompostowania, naturalnych metod ochrony roślin i nawożenia, a także o ptakach i owadach pożytecznych. W ramach ścieżek ekologicznych powstaną również ekohotele dla owadów pożytecznych oraz budki lęgowe dla ptaków.
Mamy nadzieję, iż edukacja ekologiczna za pomocą tablic oraz elementów dodatkowych na ogrodach działkowych zachęci działkowców oraz społeczność lokalną do podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu oraz nauczy szacunku do przyrody i środowiska naturalnego.

AW

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio