Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konkurs krajowy na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017” - 01.03.2017

W ogrodach działkowych w całej Polsce coraz bardziej zauważalne staje się zainteresowanie, jakie przejawiają zarządy ROD oraz działkowcy ukierunkowane na poprawę wyglądu, infrastruktury, estetyki i funkcjonalności ogrodów działkowych. Coraz więcej ogrodów może pochwalić się wzorowym zagospodarowaniem i prowadzeniem, a także otwarciem się na potrzeby społeczności lokalnych poprzez organizację wszelkiego rodzaju inicjatyw wskazanych w promowanym przez PZD Otwartym Programie Społecznego Rozwoju ROD.

Oblicza ogrodów zmieniają się z roku na rok, a organizowany przez Prezydium KR PZD konkurs na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku” ma nie tylko pokazać najlepszych z najlepszych, ale też wskazać kierunek działania dla innych ogrodów. Dlatego też w konkursie nie mogą startować ogrody, w których występują jakiekolwiek nieprawidłowości tj. altany ponadnormatywne, zamieszkiwanie i inne negatywne zjawiska.

Dzięki konkursowi Krajowa ma możliwość docenienia zarządów ROD, które odpowiadają za estetykę i piękno ogrodów. Wiedza w połączeniu z pasją bez wątpienia przynosi zasłużone efekty, które warto pokazywać innym i nagradzać. Do udziału w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”  prezydia OZ zgłaszać mogą rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami okręgowych konkursów w roku 2016. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja br.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny działek zgłoszonych do konkursu dokona specjalnie powołana komisja na podstawie nadesłanych materiałów i zdjęć, oraz lustracji, która będzie się odbywać  w okresie od 15 czerwca do 10 lipca br. W zgłoszonych do konkursu ROD. Następnie Prezydium Krajowej Rady PZD, na podstawie protokołu komisji i wniosków, dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę laureatów. Ponadto Prezydium KR PZD przyzna wyróżnienia dla ogrodów wyróżniających się w poszczególnych kategoriach tj. działalność statutowa, oświatowa, inwestycje i remonty infrastruktury, zagospodarowanie ROD i działek, działalność na rzecz środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, promocję Związku oraz przychylność dzieciom i młodzieży

Na laureatów i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, puchary oraz tablice okolicznościowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe na wyposażenie bibliotek ogrodowych. Regulamin konkursu i ankieta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.pzd.pl w zakładce Aktualności – Konkursy krajowe. Zdjęcia pokazujące laureatów zostaną opublikowane w związkowych mediach, m.in. w Biuletynie Informacyjnym. Gorąco zachęcamy do chwalenia się swoimi ogrodami!

UCHWAŁA + ANKIETA + REGULAMIN DOSTĘPNE TUTAJ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.