Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ Małopolskiego PZD z Burmistrzem Skawiny - 01.03.2017

Spotkanie przedstawicieli polskiego związku działkowców z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina

W dniu 20 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawiny odbyło się spotkanie przedstawicieli: Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie na czele z Panią Prezes Ewą Błachut, Zarządu Komisarycznego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podgórki” w Skawinie z I Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbertem Rzepisko i kierownikami: Wydziału Mienia i Geodezji oraz Spraw Obywatelskich.

Przedmiotem spotkania było omówienie spraw dotyczących Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podgórki” w Skawinie. Omówiono sprawy bieżące związane między innymi z meldowaniem na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz dotyczące regulacji stanu prawnego gruntu prowadzonego w trybie art 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Postępowanie jest skomplikowane z uwagi na współwłasność gruntu należącego do osoby prywatnej. Przedstawiciele PZD zostali zapewnieni, iż Gmina Skawina podejmie starania mające na celu uregulowanie stanu prawnego i w tym celu poweźmie działania prawem przewidziane. O podejmowanych czynnościach będzie informowany Polski Związek Działkowców.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, miało charakter wzajemnego dialogu
i otwartości po obu stronach. Przy przedstawianiu problemów przedstawiciele PZD spotkali się ze zrozumieniem ze strony Gminy Skawina, co miejmy nadzieje skutkować będzie owocną współpracą.

Opracowała: Ewa Błachut, Prezes OZM PZD w Krakow

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio