Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zarzucanie niekonstytucyjności ustawie jest nieuczciwe" - 01.03.2017

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy
Reportaż autorstwa Andrzeja Tomczaka pt.”Działkowa Wojna” wyemitowany w dniu 14.02.2017r w TVP
w „Ekspresie Reporterów”, to kolejny przykład walki mediów publicznych z Polskim Związkiem Działkowców- Stowarzyszeniem ogrodowym.
Materiał posłużył do przekazania zniekształconego sposobu zarządzania ogrodami działkowymi i jak to się ostatnio często zdarza posłużono się licznymi przekłamaniami pomijając fakty i zapominając o obowiązującym w Polskim Związku Działkowców prawie wynikającym z zapisów ustawy z 13 grudnia 2013r „ o rodzinnych ogrodach działkowych”.

Pokazany w materiale konflikt pomiędzy Zarządem ROD a trójką działkowców rozciąga się na całą organizacją.
Na pewno relacje panujące w tym ogrodzie nie do końca są właściwe, ale czy wymagały ściągnięcia do studia komentatora w osobie Pani Senator Lidii Staroń.Wypowiedzi Pani Senator nt. „Związku” i niekonstytucyjności ustawy świadczą o braku obiektywizmu i są dowodem na to, że nie dostrzegła zmian jakie zaszły od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Aby podkręcić oglądalność programu posłużono się nieprawdziwymi informacjami, które świadczą o nieznajomości realizowanego tematu. Tak naprawdę to chodziło o przedstawienie po raz wtóry fałszywego wizerunku Związku.

Dla zrealizowania zamierzonej formuły programu i celu autor świadomie dokonał przekłamania faktów i niedopowiedzenia prawdy. Mający miejsce w ogrodzie konflikt był tylko pretekstem, aby dać możliwość wypłynięcia na „szerokie wody nienawiści” Pani Senator – znawczyni i recenzentki funkcjonowania PZD i problemów ogrodowych.

Zarzucanie niekonstytucyjności ustawie jest nieuczciwe, bo przecież ustawa przeszła całą ścieżkę legislacyjną i została przyjęta ponad podziałami partyjnymi w Sejmie RP.

Wypowiedzią nt. „postkomunistycznych działaczy” obraziła tysiące działających społecznie w ogrodach członków organów statutowych, którzy na swoje barki biorą wiele zadań, a które powinno załatwiać „ opiekuńcze państwo”.
Nie zasłużyli oni, aby być obrażanymi tylko dla zwykłego taniego populizmu służącego walce o grunty.

za Prezydium OZ PZD
Barbara Kokot

Bydgoszcz dn . 21.02.2017

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio