Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze - 28.02.2017

W dniu 24.02.2017r. obradował Okręgowy Zarząd. Obrady odbywały się przy wysokiej frekwencji- 93%. Obradą przewodniczył prezes OZ, pan Marian Pasiński, który zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi Polskiego Związku Działkowców W obradach uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń.

Z ramienia Krajowej Rady PZD w obradach uczestniczył Pan Tadeusz Jarzębak- Wiceprezes PZD. Poinformował zgromadzonych o najważniejszych działaniach jakie zaplanowano do realizacji w roku 2017. Będzie to przede wszystkim dążenie do profesjonalizacji zarządzania ROD. Pomóc ma w tym polepszenie obsługi prawnej dla zarządów ROD, a także dla działkowców. Zapewnił też, że są na ukończeniu prace nad programem komputerowym (finansowo- księgowym) wspomagającym prace zarządów ROD. Trwają też prace nad nowymi wydawnictwami PZD dotyczącymi stosowania prawa w ogrodach.

Pan Tadeusz Jarząbak skomentował też ostatnie doniesienia medialne, które w złym świetle stawiają Polski Związek Działkowców. Oznajmił, iż wszystko wskazuje na to, że jest to zorganizowana akcja mająca na celu budowanie w opinii publicznej negatywnego wizerunku PZD i najprawdopodobniej jest to, preludium do kolejnych przymiarek do zmiany ustawy o ROD.

Zwrócił się by zarówno na szczeblu okręgowym jak i ogrodowym uczcić rocznice 120 lecia istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.

Dokonano podsumowania roku 2016. Dokonania Okręgowego Zarządu zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca, pani Alina Nocuń podkreśliła, iż Okręgowy Zarząd zrealizował zadania zapisane w planie pracy na 2016r. oraz  prowadził oszczędną gospodarkę finansową, a wszystkie wydatki były przemyślane i uzasadnione.

Dobrze oceniono plan pracy i preliminarz finansowy OZ na 2017r. Głównymi zadaniami jakie przyjął OZ do realizacji na rok 2017 są:

  • Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.
  • Przyjęcie programu jubileuszu 120lecia ruchu ogrodnictwa działkowego
  • Wprowadzenie w życie zaleceń dotyczących poprawy wyglądu ogrodów i działek wynikających z powszechnego przeglądu przeprowadzonego przez Związek w roku 2016.
  • Doskonalenie zarządzania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Stwarzanie odpowiednich warunków udzielania pomocy dla pracy samorządów ogrodowych.
  • Poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek ( przeglądy, szkolenia, konkursy, inwestycje i remonty). Wykorzystywanie działek, terenów i obiektów w ROD.
  • Uściślanie współpracy OZ i zarządów ROD z samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi głównie dla rozwoju, funkcjonowania i zachowania ROD w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań.
  • Kształtowanie polityki medialnej – wypracowanie i podejmowanie przez OZ i zarządy ROD nowych zasad współpracy z mediami lokalnymi i wojewódzkimi.
  • Promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ i zarządów ROD. Wspieranie inicjatyw w ROD.

W dyskusji udział wzięło 8 osób. Podkreślono by zebraniom sprawozdawczym w ROD nadać szczególną rangę. Szczególna rola przypada osobom obsługującym zebranie z ramienia OZ. Pozytywnie oceniono prace prezydium i biura OZ. Podkreślano, iż nadal kontynuowane powinno być podnoszenie kwalifikacji samorządów ogrodowych. Składano podziękowanie dla Prezesa PZD, Pana Eugeniusza Kndrackiego Prezydium KR i KR PZD za pomoc w realizacji zadań w roku 2016 oraz  za druki i wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych.

Obrady podsumował prezes OZ, złożył podziękowania dla wiceprezesa PZD za udział w obradach oraz za pracę członkom OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura. Zwrócił się o aktywny udział w zebraniach sprawozdawczych.

Okręgowy Zarząd wystosował list otwarty (poniżej) do Prezesa TVP i Senator L. Staroń

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio