Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy - 27.02.2017

W dniu 24 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze w okręgu pilskim walne zebranie sprawozdawcze członków  PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy.

Zebranie otworzył Prezes ROD Robert Mrotek. Powitał działkowców oraz przybyłych na zaproszenie Zarządu ROD  gości: Marię Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile oraz Jolanta Borycę, która reprezentowała Burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia.

Zebraniu przewodniczyła Pani Elżbieta Blechacz. Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu ROD za 2016 rok - merytoryczne i finansowe. Poinformował w nim o  udziale zarządu i działkowców w imprezach organizowanych przez władze gminy oraz jubileuszu 80-lecia ogrodu, o wizycie dzieci z przedszkoli z  grup: Motylki, Świetliki i Żuczki, zorganizowanym dla nich pieczeniu w ognisku ziemniaków. Szczegółowo odniósł się do podjętych działaniach w celu pozyskania dodatkowych środków na przyjęte uchwałami i realizowane inwestycje i remonty.  Zarząd złożył 4 wnioski w ramach inicjatyw lokalnych do Burmistrza o ujęcie w budżecie Gminy środków na instalację oświetlenia parkingu przy bramie wjazdowej na działki, instalacji do oświetlenia części parkowej ogrodu, placu zabaw o powierzchni około 4 ha oraz remontu amfiteatru i organizacji dnia korbola czyli dyni na ternie ROD.  Przedstawił również szczegółowe sprawozdanie z przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w ogrodzie. Komisja Rewizyjna ROD dokonała pozytywnej oceny działalności Zarządu i postawiła wniosek do walnego zebrania o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań. Zebranie po dyskusji przyjęło sprawozdania oraz uchwały w sprawie opłat ogrodowych na 2017 rok.

Pani Jolanta Boryca w imieniu Burmistrza podziękowała Zarządowi i działkowcom za ich zaangażowanie w sprawy ogrodu. Przekazała działkowcom od Burmistrza Łobżenicy kosiarkę spalinową, która będzie im służyła do utrzymania terenów zielonych w części parkowej.

Maria Fojt w swoim wystąpieniu podziękowała władzom Gminy, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ROD oraz działkowcom za ich pracę na rzecz ogrodu i Związku. Przedstawiła  aktualne problemy ogrodów i Związku. Walne zebranie przyjęło stanowisko w sprawie wypaczonych audycji telewizyjnych dotyczących  działalności ogrodów działkowych oraz podważania konstytucyjności ustawy o ROD z 2013 roku.

M.F.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.