Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada w Poznaniu: Jak przeprowadzić kampanię sprawozdawczą w ROD - 24.02.2017

Prawie 80 poznańskich działkowców spotkało się na naradzie poświęconej przygotowaniu kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu. Spotkanie odbyło się w Domu Działkowca ROD im. J. Mazurka w Poznaniu. Przybyli na nie przedstawiciele kolegiów prezesów ze wszystkich powiatowych i dzielnicowych kolegiów prezesów, którzy zostali wytypowani do obsługi walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Naradę prowadził prezes Okręgowego Zarządu   Zdzisław Śliwa. Program narady obejmował dwa podstawowe tematy. Pierwszy z nich poświęcony aktualnej sytuacji stowarzyszenia ogrodowego PZD był okazją do ukazania osiągnięć Związku i Okręgu w minionym roku, które powinny być przekazane działkowcom naszych ogrodów, by mogli sami ocenić znaczenie i skuteczność podejmowanych działań przez wszystkie struktury naszego stowarzyszenia.

Jest to szczególnie ważne w obliczu kłamliwej nagonki medialnej, inspirowanej przez przeciwników Związku, których jedynym celem jest rozbicie jedności działkowców, osłabienie pozycji PZD i osiągnięcie partykularnych interesów służących im samym i wąskiej grupie osób traktującej ogrody jako miejsca, gdzie można bezkarnie łamać prawo, zamieszkiwać, wznosić wille. Każdy nawet najmniejszy konflikt w ogrodach działkowych jest nagłaśniany medialnie przez niektóre media, a  jednostronny przekaz ma wyrabiać pogląd, że w PZD źle się dzieje. Celują w tym Telewizja Polska i Gazeta Wyborcza. Zbulwersowani jakością wyemitowanego 14 lutego w TVP 2 programu Magazyn Ekspresu Reporterów pt. „Działkowa wojna” zebrani na naradzie przyjęli stanowisko wyrażające sprzeciw wobec  manipulacjom uprawianym przez dziennikarzy  TVP , którzy po raz kolejny nie dbają o rzetelność przekazu i uprawiają dziennikarstwo pod z góry założony cel. Tym bardziej więc musimy dbać o prezentacje prawdziwego obrazu naszego Związku, pokazywać działkowcom nasze dokonania. Robią to życzliwe nam media, szczególnie regionalne, pokazują nasze ogrodowe życie   wydawnictwa związkowe,  nasza gazeta „Zielona Rzeczpospolita” , której najnowszy numer dotarł właśnie do ogrodów, oraz ukazują naszą rzeczywistość strony internetowe KR PZD, Okręgu i wielu naszych ogrodów. Ale ważny będzie też żywy przekaz do działkowców prezentowany przez przedstawiciela Okręgu na walnym zebraniu i to ostatnie zadanie będą wykonywać zebrani na naradzie nasi przedstawiciele.

Drugim tematem narady było przypomnienie zasad i obowiązków walnego zebrania i roli przedstawiciela Okręgu, by zebranie wypełniło stojące przed nim zadania. Wiceprezes OZ Robert Klimaszewski omówił ten problem zwracając szczególną uwagę na konieczność wczesnego kontaktu obsługującego zebranie z zarządem ROD w czasie którego można przedyskutować wszystkie istotne zagadnienia dla sprawnego odbycia zebrania. Podkreślono potrzebę jasnego przedstawienia sprawozdań finansowych, które muszą odpowiedzieć działkowcom jak i na co wykorzystywano pieniądze zebrane z opłat ogrodowych, co za nie zrobiono dla ogrodu i działkowców oraz potrzebę przedstawienia dobrze przygotowanych planów pracy na 2017r, projektów uchwał oraz preliminarzy finansowych.

W żywej dyskusji podnoszono także problemy lepszej integracji środowiska działkowców, roli  imprez kulturalnych oraz obchodów jubileuszy 120-lecia ogrodnictwa działkowego, jubileuszy ogrodowych, udziału w konkursach na najlepszy ROD i wzorową działkę, mówiono o współpracy z samorządami i możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój ogrodów  szczególnie tych, które otwierają się dla lokalnych społeczności i zapraszają do ogrodów gości ze swojego sąsiedztwa. Mówiono o bezpieczeństwie w ogrodach, liczeniu bezdomnych, ewidencji szamb i innych aktualnych problemach ogrodnictwa działkowego.  

TAD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.