Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Wobec oszczerstw, kłamstw i fałszu nie można i nie wolno przejść obojętnie" - 23.02.2017

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie tendencyjnego

kreowania w „Magazynie Ekspresu Reporterów” fałszywego wizerunku

Polskiego Związku Działkowców.

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec kolejnego medialnego ataku na legalnie funkcjonującą społeczną organizację pozarządową, jaką jest Polski Związek Działkowców.

Wobec oszczerstw, kłamstw i fałszu nie można i nie wolno przejść obojętnie. Nie można udawać, że to przysłowiowy deszcz pada, gdy nasz Związek kolejny raz się opluwa.

W dniu 14.02.2017 roku na antenie programu TVP 2 wyemitowano reportaż autorstwa Andrzeja Tomczaka pod przewrotnym tytułem „Działkowa wojna”.

Dziennikarz bez żadnego kamuflażu formułuje kłamstwa, potwarz, przekręca fakty, bo tak jest wygodnie i mieści się w założonej formule ”przyłożenia” naszemu Związkowi.

Autor reportażu bez żadnego zahamowania przyjmuje wypowiedzi sfrustrowanych osób, których jedynym celem jest wyłącznie dyskredytacja Polskiego Związku Działkowców w oczach opinii publicznej. Odnosimy niezbite wrażenie, że celem tego programu było i obawiamy się, że nadal jest totalne zdewaluowanie i zniweczenie wielkiego dorobku Polskiego Związku Działkowego i jego struktur, wprowadzenie chaosu i zamętu.

Dziwi nas, że autor reportażu był zaproszony do siedziby Delegatury w Białej Podlaskiej Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w celu merytorycznego zapoznania się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i z tego zaproszenia niestety nie skorzystał, co jeszcze bardziej potwierdza nasze przekonanie o jego tendencyjności i nierzetelności.

Jednocześnie z ubolewaniem stwierdzamy, że wypowiedzi głównych bohaterów tej audycji są tendencyjne i mijające się z prawdą. Od dawna nie jest im po drodze z Polskim Związkiem Działkowców, bowiem w sposób rażący naruszały regulacje zawarte w Ustawie o ROD z 13 grudnia 2013 roku, Statucie PZD i Regulaminie ROD, a dotyczące zobowiązań finansowych wobec macierzystego ogrodu oraz stałego utrzymywania kotów na działkach.

Sąd pierwszej instancji podzielił pogląd Zarządu ROD w swoim orzeczeniu utrzymując w mocy rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej.

Manipulując odbiorcami prowadzący „Magazyn Ekspresu Reporterów” Michał Olszański kierując się tanim populizmem po zakończeniu emisji zaprosił do studia telewizyjnego p. senator Lidię Staroń „jedyną, słuszną recenzentkę” zapisów ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

Jej populistyczne wypowiedzi o niekonstytucyjności ustawy o ROD są nie do zaakceptowania, bowiem ironią jest stawianie tak kuriozalnej tezy w świetle przejścia ustawy o ROD przez całą ścieżkę legislacyjną łącznie prawie z jednogłośnym uchwaleniem tego tak istotnego aktu prawnego przez obie izby Parlamentu RP.

Ponad milionowa społeczność działkowa niczym nie zasłużyła sobie na określanie rodowodu PZD i społecznych działaczy mianem postkomunistów.

Pragniemy przypomnieć, że ruch ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich w 2017 roku obchodzi jubileusz 120 – lecia, historię zapisaną wspaniałą tradycją i osiągnięciami wielu pokoleń działkowców. Nie można bezkarnie na antenie ogólnopolskiej próbować to zdewaluować i bez żadnej odpowiedzialności wciskać opinii społecznej, że ogrody działkowe to relikt epoki postkomunizmu. To nieprawdziwe i szkalujące stwierdzenia, obrażają prawie 4 milionową uczciwą społeczność działkową.

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy do:

- Zarządu TVP

- Rady Mediów Narodowych

- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

oraz przekazujemy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- członków Krajowej Rady PZD.

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiego Związku Działkowców

Przewodnicząca - Maria Fojt

Z-cy Przewodniczącej - Bogusław Dąbrowski i Dorota Zerba

Sekretarz - Roman Żurkowski

Członkowie - Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński,

Witold Juchniewicz, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i

Zofia Zielińska.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.