Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczysta narada aktywu związkowego w Częstochowie - 13.02.2017

W  dniu  8  lutego  2016  roku  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD „Tysiąclecia”  w  Częstochowie  odbyła  się  uroczysta  narada  aktywu  związkowego,  którzy  brali  czynny  udział  w  realizacji  projektu  „Powszechny  przegląd  zagospodarowania  ROD  i  działek  w  2016  roku”  oraz  zasłużeni  działacze  35-lecia  PZD.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  przedstawił  aktualną  sytuację  Związku  oraz  działkowców  dziękując  szerokiemu  aktywowi  związkowemu  w  realizacji  powszechnego  przeglądu  zagospodarowania  ROD i  działek.  Realizacja  tego  zadania  wymagała  od  wszystkich  uczestników  szczególnego  wysiłku,  a  dzisiaj  w  imieniu  Związku  chcemy  Państwu  podziękować  za  to  społeczne  zaangażowanie.

 

Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik  przedstawił  listę  osób  wyróżnionych  dyplomami KR  oraz  wydawnictwami  związkowymi  w  postaci  „Kalendarza  biodynamicznego 2017”    ściennego  i  książki  „Ochrona  roślin”.

Prezes  Okręgu  w  asyście  wiceprezesa  wręczyli  dyplomy  i  upominki  Krajowej  Rady  PZD.

W dalszej  części  narady  Sekretarz  Okręgu  Adam  Wiecławik  zapoznał  z  listą  wyróżnionych  z  okazji  35-lecia  PZD.  Prezes  Andrzej  Wosik  w  asyście  Wiceprezesa  Stanisława  Juchy  dokonali  wręczenia  dyplomów  przyznanych  przez  Krajową  Radę  PZD  na  wniosek Prezydium  OZ.  Załącznikiem  była  książka  „Ochrona  roślin”.

Od lewej Teperska  Krystyna, Tomza  Marian, Prezes  Andrzej  Wosik, Wolska  Helena, Ujma  Krzysztof, Tarnowski Sławomir,  Wawszczak  Jerzy.

Narada  upłynęło  w  dobrej  rodzinnej  atmosferze, a  uczestniczący  potwierdzili,  że wszystkie  działania podejmowane  przez  Związek  służą  dalszemu umacnianiu  i  rozwojowi  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  pożytkiem  dla  przyszłych  pokoleń.   

Opracował:

Sekretarz  Adam  Więcławik

PEŁNA RELACJA ZE ZDJĘCIAMI

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio