Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie instruktażowe w ROD "Kotwica" w Świnoujściu - 10.02.2017

W dniu 08-02-2017 odbyło się spotkanie członków OZ PZD Szczecin z Zarządami ROD Świnoujście: „KOTWICA” i „OAZA” w Domu Działkowca ROD „KOTWICA” w celu  uzgodnień i konsultacji nad całością spraw związanych z łączeniem ogrodów. Na  spotkaniu omówiono przygotowanie niezbędnej dokumentacji, sprawozdań w tym finansowych na dzień zakończenia działalności.

Walne zebrania łączonych ogrodów odbędą się w tym samym terminie w dniu 18.03.2017 godz. 10.00

Walne zebranie wyborcze połączonego ogrodu odbywać się będzie bezpośrednio po zebraniach sprawozdawczych  łączonych ogrodów

Zarządy łączonych ogrodów współpracując ze sobą i Prezydium OZ PZD uzgodniły i przygotowały walne zebranie wyborcze, w tym uzgodniły niezbędne projekty uchwał dotyczących planu pracy, preliminarza budżetowego i wysokości opłat ogrodowych.

Na występujące pytania i wątpliwości w atmosferze wzajemnego zaufania udzielali odpowiedzi i wyjaśnień członkowie Prezydium OZ PZD Szczecin oraz członkowie Zarządów ROD „KOTWICA” i „OAZA” w Świnoujściu.

Po wyczerpaniu występujących problemów, spotkanie zakończono i przedstawiciele Prezydium OZ PZD złożyli podziękowanie członkom Zarządów ROD za dotychczasową pracę i zaangażowanie w poprawne funkcjonowanie ogrodów.

inż. Józef  Romanowski                                                    

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.