Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie - 09.02.2017

W dniu 08 lutego 2017 r. obradowało Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie, któremu przewodniczył Prezes OZ Czesław Wojsław. Na posiedzeniu został omówiony protokół z kontroli Krajowej Rady PZD oraz protokół z badania bilansu dokonany przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Olsztynie. Prezydium OZ przyjęło bilans za rok 2016 oraz preliminarz finansowy na 2017 rok.

Omówiono i uzgodniono szczegóły porozumienia z Telewizją Polską Oddziałem w Olsztynie dot. powstania programu telewizyjnego promującego PZD i rodzinne ogrody działkowe Warmii i Mazur. Zajęto się bieżącymi sprawami dot. gospodarki gruntami na terenie Okręgu, m. in. przekazanie działek czy odszkodowania za działki. Omówione zostały sprawy inwestycyjne oraz wszelkie sprawy bieżące dot. działkowców i Związku.

Agnieszka Michno
sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio