Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narada szkoleniowa dla aktywu z terenu OZM ciechanowskiego PZD - 08.02.2017

31.01.2017 r. w Biurze Zamiejscowym w Ciechanowie odbyła się narada szkoleniowa z udziałem prezesów, przewodniczących komisji rewizyjnych i księgowych ROD.

Spotkanie otworzył prezes Grzegorz Oracz, który przywitał zaproszonych gości oraz działkowców. Przedstawił nowego kierownika biura zamiejscowego w Ciechanowie Nowaka Eugeniusza. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy niedawno zmarłych zasłużonych działkowców.

Z Prezesami ROD i Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych specjalista d/s inwestycji OZM PZD pani Agnieszka Piesków-Makowska przedstawiła cały proces prowadzenia inwestycji i remontów w ROD od zaplanowania do rozliczenia. Omówiła główne obowiązujące przepisy prawne dotyczące prowadzenia inwestycji i remontów w ROD.

Z grupą księgowych ROD P. Monika Wójcik-główna księgowa Okręgu Mazowieckiego w Warszawie oraz p. Monika Jedlińska z działu księgowości OZM PZD w Warszawie omówiły sprawy związane z rocznym bilansem, właściwymi zapisami umów, przygotowaniem dokumentacji dla potrzeb Walnego Zebrania. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób, a jej uczestnicy zgodnie stwierdzili, że narada była bardzo potrzebna.

 

Eugeniusz Nowak

kierownik Biura zamiejscowego OZM PZD

w Ciechanowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio