Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narada prezesów i sekretarzy ROD w Zielonej Górze - 07.02.2017

Kolejna grupa prezesów i sekretarzy ROD uczestniczyła w przygotowaniu do walnych zebrań. Narada odbyła się w dniu 03.02.2017r. w Zielonej Górze, dla prezesów i sekretarz ROD z Zielonej Góry, Wilkanowa, Świdnicy, Ochli i Przylepu. Narada odbywała się przy dużej frekwencji (uczestniczyło 65 osób). Naradę prowadził prezes OZ PZD - Pan Marian Pasiński.

W odpowiedzi na apel Krajowej Rady PZD oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Okręgowy Zarząd PZD nawiązał współpracę z MOPS w Zielonej Górze. W naradzie udział wzięła  przedstawicielka MOPS- pani Joanna Chabza,  która zaapelowała do prezesów ROD o udzielenie informacji w jakich ogrodach przebywają osoby bezdomne, do których dotrą służby odpowiedzialne za rozwiązywanie tego typu problemów. Z wstępnych zgłoszeń wynika, iż w ROD w Zielonej Górze i miejscowościach ościennych zjawisko występuje w 3 ogrodach.

W trakcie narady, z krótkim wystąpieniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wystąpił Pan Ryszard Furtak- Dyrektor Lubuskiego Urzędu Dozoru Technicznego, który poinformował zebranych jakie urządzenia, które występują w hydroforniach ogrodowych powinny podlegać nadzorowi. Omówiono również, zasady bezpiecznego korzystania z butli gazowych, które są coraz częściej wykorzystywane w altankach w ROD.

Temat walnych zebrań omówił Prezes OZ- Pan Marian Pasiński, który w szczegółach przedstawił wszystkie aspekty przygotowania, przebiegu walnych zebrań oraz wszystkie druki dokumentów jakie w trakcie zebrania należy uchwalić.

Szczegóły dotyczące działalności finansowej ROD omówiła Główna Księgowa OZ- Pani Danuta Czarkowska.

Najważniejsze problemy jakie wynikają z kontroli ROD omówiła Pani Alina Nocuń- przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawiła najczęściej pojawiające się błędy jakie popełniają zarządy ROD, oraz omówiła jak ich uniknąć w przyszłości.

Prezesi ROD, z zadowoleniem przyjęli przekazane informacje. Padało bardzo wiele pytań odonośnie funkcjonowania nowych przepisów.

Omówiono również, sprawy związane z atakami medialnymi na Polski związek Działkowców kierowanymi ze strony Telewizji Publicznej oraz Gazety Wyborczej i TVN. W tej sprawie zgromadzeni wystosowali list do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. (poniżej)

Poważnym tematem jaki, poruszali  w dyskusji uczestnicy narady jest nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Zielonej Górze. Z regulaminu wynika, że wszystkie ogrody w mieście objęte są obowiązkiem segregowania i cyklicznego wywożenia odpadów w trakcie sezonu działkowego. Przypomniano by koszty z tym związane były ujęte w tegorocznym preliminarzu.

w dyskusji podnoszono również, sprawę nowych przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów, oraz jak przepisy te powinny być interpretowane przez działkowców.

Poruszono temat problematycznych umów o dzieło, które kwestionuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezesi ROD zostali ostrzeżeni, iż ZUS zamierza kontrolować zarządy ROD w tym zakresie.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio