Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z prac Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 02.02.2017

W dniu 31 stycznia 2017 r. roku roku odbyło się zebranie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył Prezes OZS PZD.
Na zebraniu rozpatrywano następujące tematy:

  • Aktualna sytuacja działkowców, Ogrodów i PZD,
  • Przygotowania do kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego,
  • Sprawy terenowo- prawne,
  • Założenia do planu pracy,
  • Sprawy organizacyjne,
  • Sprawy różne.

Realizując porządek obrad, Prezydium omawiało sytuację wewnętrzną i zewnętrzną wokół działkowców, Ogrodów i PZD w związku z manipulacjami medialnymi na temat Związku. Prezydium uznało, że celem manipulacji jest nieustająca walka o uwolnienie gruntów ogrodów działkowych i przeznaczenie ich na cele komercyjne.
Następnie Prezydium uchwaliło program zadań i powołało zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Sudeckiego PZD w roku 2017, w skład którego weszli pracownicy Biura OZS PZD oraz członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD. Przyjęto także harmonogram narad szkoleniowych w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych z członkami zespołu do obsługi walnych zebrań i członkami zarządów ROD. Narady dla członków organów ROD odbędą się w terminie od 8- 14. lutego br.
W zakresie spraw terenowo- prawnych Prezydium zapoznało się ze stanem organizacyjnym ROD w Okręgu Sudeckim na dzień 31.12.2016 r., podjęło stosowne uchwały w sprawie zwrotu niezagospodarowanych działek geodezyjnych przez ROD, w sprawie likwidacji części terenów ROD na wniosek gmin oraz wyraziło zgodę na czasowe zajęcia terenów ROD.
Prezydium rozpatrzyło również dwa projekty umów w sprawie czerpania dochodów z majątku Związku tj. o jednorazowe, krótkotrwałe udostępnienie przez zarząd ROD pomieszczeń domu działkowca i zaakceptowało projekty umów w tym zakresie.
W toku obrad Prezydium przyjęło założenia do planu pracy OZS PZD na 2017 rok, w tym plan kontroli ROD w Okręgu Sudeckim w zakresie organizacyjnym i finansowym.
Na wniosek Komisji ds Odznaczeń OZS PZD Prezydium uhonorowało 4 działaczy srebrną i 39 działaczy brązową odznaką „Zasłużonego Działkowca”.

Lidia Miszta
Starszy inspektor
PZD – Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio