Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe w Płocku - 31.01.2017

W sobotę 28 stycznia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się seria narad szkoleniowych. Pierwsze spotkanie dotyczyło spraw finansowo – księgowych (godz. 10.00), drugie spotkanie dotyczyło spraw ogrodowych Komisji Rewizyjnych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Płocku p. Marcin Werner, który powitał zaproszonych Gości oraz wszystkich słuchaczy.  

Pierwszymi prelegentami były p. Monika Wójcik – główna księgowa Okręgu Mazowieckiego w Warszawie oraz p. Monika Jedlińska z działu księgowości OZM PZD w Warszawie. Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z rocznym bilansem, właściwymi zapisami umów, przygotowaniem dokumentacji dla potrzeb Walnego Zebrania oraz wyjaśniono problemy zgłaszane podczas omawiania danego tematu, szczególnie najnowszych przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Drugie spotkanie poprowadzili p. Zbigniew Parys – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZM PZD w Warszawie oraz p. Mariusz Gaj – kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego. Prelegenci omówili sposób badania bilansu rocznego, wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców w 2017 roku, tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2016 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ na 2017 rok. Przypomniano również jak sprawdzać dokumentację księgową oraz jak powinna wyglądać kontrola Komisji Rewizyjnej w ROD. Powtórzono także główne zapisy wyjaśniające prawidłowość pracy i cel istnienia Komisji w ROD. 

W podsumowaniu Przewodniczący Delegatury podziękował wszystkim za uczestnictwo. Szczególne słowa uznania wyraził wobec prelegentów szkolenia i podkreślił, że tego typu spotkania są bardzo wartościowe i przydatne każdemu. Zachęcił wszystkich do wspólnej i owocnej pracy. W przypadku wątpliwości zachęcał jeszcze do większego kontaktu z płocką delegaturą, która (jak podkreślili prelegenci) służy na miejscu dobrą i fachową pomocą w każdym temacie.

 

Marta Werner

Kierownik

Delegatury Rejonowej OZM PZD     

w Płocku

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio