Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przebieg i tematyka szkolenia aktywu w okręgu poznańskim - 31.01.2017

OZ PZD w Poznaniu od 23 stycznia 2017 r. rozpoczął szkolenia dla aktywu ROD. Omawiane zagadnienia dotyczą zadań i obowiązków zarządów ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 r., sposobu realizacji inwestycji w ramach programu ROD XXI wieku oraz wniosków wynikających z powszechnego przeglądu ROD, w tym pozyskiwania środków na ten cel. Omawiana jest także problematyka regulacji spraw gruntowych, w tym aktualizacji planów zagospodarowania ROD oraz rozwiązywanie problemów roszczeń do gruntów ROD. Przedstawiamy również ofertę działalności kulturalno-oświatowej dla ROD przygotowaną przez OZ. Szkolenia z tego zakresu zakończą się 14 lutego br. Łącznie w Okręgu odbędzie się 14 szkoleń z powyższych tematów.

Kolejna grupa szkoleń, obejmująca sprawy finansowe ROD ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania bilansów i sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz planowania finansów na rok bieżący, a także zadania komisji rewizyjnych w zakresie prowadzenia kontroli finansowych zarządów ROD oraz sprawozdawczości, odbędzie się od 6 lutego do 4 marca br. W skali Okręgu szkoleń z zakresu finansów odbędzie się, podobnie jak poprzednich, 14.

W pierwszym szkoleniu uczestniczą funkcyjni członkowie zarządu ROD, odpowiedzialni za sprawy merytoryczne, natomiast w drugiej osoby zajmujące się finansami ogrodu. W obu częściach szkolenia uczestniczą prezesi zarządów ROD oraz przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych.

Dotychczas odbyły się 3 szkolenia dla zarządów ROD z terenu Poznania, na których widać wysoką frekwencję i zainteresowanie przygotowanym przez OZ materiałem. Wszyscy zainteresowani otrzymują wersję elektroniczną przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Magdalena Klessa-Kiec

dyrektor biura OZ PZD w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio