Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Regulacja gruntów ROD w Siemianowicach Śląskich - 30.01.2017

Z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt, iż w Siemianowicach Śląskich zakończono decyzjami kilkanaście postępowań administracyjnych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD prowadzanych w trybie art. 75 i 76 ustawy o ROD.

Od początku złożenia przez Okręg wniosków Urząd Miasta Siemianowice Śląskie aktywnie wyjaśniał stan faktyczny i prawny przedmiotowych spraw. Miasto dokonało także na swój koszt wszelkich prac geodezyjnych, których celem  było wyjaśnienie stanu geodezyjnego co było konieczne do wydania stosownych decyzji.

Dzięki zakończonym sprawom udało się nabyć prawo użytkowania do terenów o powierzchni blisko 80 ha. Część spraw jest nadal w toku, które wymagają dalszego wyjaśnienia. Niemniej jednak z pewnością w swoim czasie także dla nich zostaną wydane stosowne decyzje.

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio