Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia aktywu związkowego w ogrodach okręgu częstochowskiego - 30.01.2017

W  styczniu   tradycyjnie  odbywają  się  cykle  szkoleń  dla  aktywu  rodzinnych  ogrodów  działkowych  na  naszym  terenie.  Podobnie  było  w  2017  roku.    W  dniu  13  stycznia  odbyła  się  pierwsza narada  dla  księgowych  ROD.  Kolejna  narada  odbyła  się  w  dniu  23  stycznia  dla  Przewodniczących  Komisji  Rewizyjnych. Ostatnia  narada  podsumowująca  cykl  narad  rejonowych  aktywu  ogrodowego  z  grudnia  2016  roku  była  narada  dla  Prezesów  ROD  w  dniu  27  stycznia  w  sali  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie. Podczas  styczniowych  narad  szkoleniowych  uczestniczyło  w  sumie   151   przedstawicieli  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

Podczas  narad  szkoleniowych  nie  mogło  zabraknąć  omówienia  tematu  aktualnej  sytuacji  ogrodów, działkowców  i  Związku. Prezes  okręgu  w  swoich  wystąpieniach  przedstawił  i  poddał  pod  dyskusje  negatywne  przedstawienie  wizerunku  Związku  kreowanego  przez  reportaże  Anity  Gargas  czy  M  Wójcika.

Narady  były  prowadzone  przez  Główną  Księgową  Okręgu    Teresą  Dobosz,  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusza  Berskiego  oraz  Prezesa  Okręgu  Andrzeja  Wosika.

Podczas  narad  omówiono  miedzy  innymi  następujące  sprawy:

  1. Przygotowanie  sprawozdań  finansowych  za  2016  rok.
  2. Przygotowanie  preliminarzy  finansowych  na  2017  rok.
  3. Najważniejsze  zmiany  dotyczące  gospodarki  finansowej  w tym  zmiana  w  przepisach  dotyczących  kwestie  wynagrodzeń  z  umów  zleceń  i  o  dzieło.
  4. Podjęto  temat  planowanego  wprowadzenia  programu  finansowo-księgowego  dla  ROD.
  5. Omówiono  sprawy  bieżących  kontroli  komisji  rewizyjnych  ROD.
  6. Badania  sprawozdań  finansowych  i  preliminarzy  na  walne  zebrania.
  7. Omówienie  najważniejszych  zmian  regulaminu  komisji.
  8. Przygotowanie  ROD  do  kampanii   sprawozdawczej  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.
  9. Realizacji  stanu  prawnego  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  oparciu  o  art.  76  i  75  ustawy  z  2013  roku.
  10. Realizacji  inwestycji  i  remontów  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Ważnym  elementem  narady  z  Prezesami  było  przypomnienie najważniejszych  spraw  dotyczących   funkcjonowania  ogrodu  wynikających  ze  znowelizowanych  przepisów  prawnych  oraz  nowych  przepisów  dotyczących  wycinki  drzew.   

Uczestniczący  w  naradach  aktyw  związkowy  potwierdził,  że  narady  są  bardzo  potrzebne,  gdyż  pomagają  w  bieżącej  pracy  Zarządom  ROD.  Poruszona  tematyka  pozwala  Zarządom  ROD  na  ugruntowanie  przekazywanej  wiedzy  dotyczącej  nie  tylko  funkcjonowania  ogrodów,  ale  szczególnie  zagrożeń   zewnętrznych  i  wewnętrznych  w  których  przyszło  na  obecnie  działać.

Opracował: Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio