Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pierwsze w 2017 roku posiedzenie Kolegium Prezesów ROD w Kościanie - 17.01.2017

W dniu 10.01.2017 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie w nowym roku Kolegium Prezesów ROD Powiatu Kościańskiego. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Kolegium Prezesów kol. M. Kalemba. W posiedzeniu wziął udział Wice Prezes OZ PZD w Poznaniu S. Chęciński.

Obecni na spotkaniu Prezesi zapoznani zostali z aktualną sytuacją w Polskim Związku Działkowców. Szeroko i szczegółowo omówiono bezpardonowe ataki do jakich dochodzi w mediach (TVP, Gazeta Wyborcza). Zebrani jednogłośnie ocenili takie postępowanie za niedopuszczalne w państwie prawa. Zdecydowanie zebrani popierają jako Kolegium Prezesów stanowiska i apele OZ i RK PZD wystosowane w tej sprawie do tych mediów.

 Jesteśmy zbulwersowani faktem, że zarówno telewizja publiczna jak i do niedawna wpływowa gazeta codzienna może opierając się na niesprawdzonych pomówieniach a wręcz kłamstwie, łamiąc wszelkie zasady uczciwości oszukiwać w tak bulwersujący sposób telewidzów i czytelników. Emitowanie takich materiałów i publikowanie takich artykułów wprowadza opinie publiczną nie tylko w błąd ale wręcz ją zachęca i wrogo nastawia do cieszącej się ponad wiekową tradycją organizacji polskich działkowców.

Jakby tego było mało, media te nie zamierzają pomimo wielu interwencji, stanowisk i apeli zamieszczać żadnych sprostowań, wyjaśnień czy przeprosin. Dlatego zebrani na spotkaniu Prezesi Kościańskich Ogrodów apelują do tych mediów o zaprzestanie szkalowania naszego stowarzyszenia ogrodowego jakim jest Polski Związek Działkowców.

W kolejnych punktach spotkania omówiono bieżące działania związku związane ze zbliżającą się kampanią sprawozdawczą i właściwym przygotowaniem tegorocznych zebrań walnych. Omówiono stan prac nad komputerowym programem finansowo – księgowym zawierającym kartoteki ogrodu i działek.

Zwrócono się z apelem by przewidzieć w planach pracy na nowy rok, uroczyste obchody uroczystości związanych z rocznicami powstania ROD.

Przypomniano Prezesom o konieczności złożenia w terminie deklaracji na podatek rolny, konieczności opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Szczodrowo, Śmigiel), realizacji wniosków z przeglądu działek, uzupełnieniu składów organów ROD oraz potrzebie bieżącego korzystania ze stron internetowych PZD, oraz bieżącym komentowaniu spraw, którymi żyje związek i działkowcy.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie partycypacji poszczególnych ROD w realizacji zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane przez ROD „Relaks” w zakresie wykonania właściwego ogrzewania domu działkowca tego ogrodu. W budynku tym odbywają się spotkania Kolegium Prezesów, różnego rodzaju szkolenia w tym szkolenia nowych dzierżawców działek z terenu powiatu kościańskiego, zebrania Zarządów poszczególnych ROD. Niestety z uwagi na brak ogrzewania może mieć to tylko miejsce w okresie letnim. W okresie późniejszym zarówno ROD „Relaks” jak i Kolegium Prezesów zwróci się z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji przez OZ PZD.

Poinformowano Prezesów o zmianie ustawy o ochronie przyrody, utworzeniu nowych zasad obsługi prawnej w OZ PZD, utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kwoty partycypacji na rzecz organów nadrzędnych.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia przy kawie i ciastkach zarówno przewodniczący jak i Vice Prezes OZ PZD złożyli Prezesom najlepsze życzenia Noworoczne, wyrażając nadzieję by dalej dla dobra związku i działkowców kontynuowali swoją społeczna działalność.

Opracował M. Kalemba

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio