Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Sposób przygotowania i publikacji materiałów narusza tandardy etyczne pracy dziennikarskiej" - 16.01.2017

Red. Anita Gargas łamie zasady etyki dziennikarzy TVP S.A.

 

     Po zapoznaniu się z treścią ,,Magazynu śledczego Anity Gargas’’ opublikowanych w dniach  5 października i 23 listopada 2016 roku,  wyrażam głęboki protest wobec takiego traktowania Polskiego Związku Działkowców przez dziennikarzy telewizji publicznej, czy, jak obecnie ją się nazywa, narodowej.

    Sposób przygotowania i publikacji w TVP 1 materiałów zawartych w ,,Magazynie śledczym Anity Gargas’’ w których szkaluje się Polski Związek Działkowców i buduje się wokół niego negatywne opinie społeczne rażąco narusza bowiem  nie tylko ogólne standardy etyczne pracy dziennikarskiej, zawarte w kodeksach etycznych przyjętych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP czy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale także zasady etyki dziennikarskiej zawarte w dokumencie  ,,Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja’’, który obowiązuje wszystkich dziennikarzy oraz twórców materiałów zewnętrznych emitowanych przez TVP.

      W szczególności w rozdz. I pkt. 4 podkreśla się, że ,,Powinnością i nieodłącznym elementem pracy dziennikarza jest przedstawianie zróżnicowanych poglądów i opinii, szczególnie w sprawach kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje’’ czego pani A. Gargas nie była łaskawa w sposób obiektywny i zawodowy zrealizować. Podobnie zresztą, jak w przypadku dochowania wierności zapisom rozdz. II Informacje i opinie, pkt.  3, który stanowi ,,W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe”.

     W tej sytuacji, moim zdaniem, jako długoletniego dziennikarza i działkowca, uzasadnionym jest przekonanie o stronniczym manipulowaniu opublikowanymi informacjami ze świadomym zamysłem szkodzenia wizerunkowi PZD. Takie działania dziennikarzy objętych działaniem rygorów etycznych obowiązujących dziennikarzy TVP wymagają od organów PZD wystąpienia na drogę sądową oraz skierowania do zarządu PVP uzasadnionego żądania odsunięcia pani red. Anity Gargas od przygotowywania i prowadzenia magazynu w dotychczasowej formule.

 

  Antoni Kustusz

ROD ,,Bemowo’’ w Ostrołęce

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.