Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Zielonej Góry rozmawiał z działkowcami - 12.01.2017

10 stycznia br. w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim i wiceprezydentem Dariusze Lesickim. Ze strony OZ PZD w Zielonej Górze uczestniczyli: prezes OZ - Marian Pasiński oraz wiceprezesi - Joanna Mikołajczyk i Stanisław Trziszka.

W trakcie rozmów poruszono ważne dla ogrodów sprawy, w tym umiejscowienie ogrodów w planach przestrzennego zagospodarowania miasta  oraz możliwości rozwiązań w organizowaniu gospodarki odpadami w ogrodach działkowych. Zaproponowano by ogordy działkowe korzystały (podobnie jak wspólnoty mieszkaniowe) z możliwości bezpłatnego cyklicznego wywozu odpadów wielkogabarytowych .Podjęto także temat opracowania konkursu promującego działania ogrodów na rzecz społeczności miasta.

Prezydent Kubicki zapewnił o życzliwości Urzędu Miasta dla ogrodów działkowych  zwracając uwagę i doceniając pożyteczną społeczną funkcję, jaką pełnia ogrody dla miasta i jego mieszkańców.

Zadeklarował wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych, stwierdził iż Miasto nie ma specjalnie na ten cel przeznaczonych funduszy ale w miarę możliwości rozważy wsparcie każdej inicjatywy z jaką zgłoszą się działkowcy.

Prezes Pasiński podziękował za dotychczasową dobrą współpracę, wyrażając przekonanie, iż będzie ona

kontynuowana również w roku bieżącym.

I Wiceprezes OZ PZD

Joanna Mikołajczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio