Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Nie damy się zwieść plotkarskim artykułom" - 11.01.2017

Stanowisko działkowca ROD „ SAWANNA „ w Ochli z dnia 07 stycznia 2017r.


W sprawie reportażu „ Ruch oporu na działkach „ opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016r.


Szanowny Panie redaktorze , jestem wieloletnim działkowcem w moim ogrodzie i czytając Pański artykuł oparty na wywiadach z grupą działkowców jestem zbulwersowany. Ludzie udzielający takich wywiadów, których treść rozmija się z prawdą próbują podkopać autorytet związku i za pańskim pośrednictwem przedstawić nasz związek w negatywnym świetle przed opinią publiczną. Ja rozumiem że takie sensacyjne informacje mogą stanowić dobry materiał dziennikarski, ale jako nieprawdziwy i niesprawdzony stanowi fałszerstwo przedstawianych informacji. Oczernianie PZD w oparciu wywiad z kilkoma niechętnymi dla związku działkowcami jest wysoce niesprawiedliwe i świadczy o niezrozumieniu społeczności działkowej i jej struktur. Myślę że aby uzyskać prawdziwy obraz stosunku działkowców do związku, należy rozmawiać ludźmi na ogrodach bo tam jest prawda, tam gdzie ciężką pracą uprawiana jest ziemia. Ogrody działkowe jak i inne organizacje pozarządowe mają swoją organizację czyli PZD , która w naszych oczach sprawdziła się w walce o naszą ustawę w obronie naszych praw a także przyczyniła się do opracowania i zarejestrowania statutu i regulaminu. Działkowcy w głosowaniu nad przynależnością do związku wyrazili swoją wolę przez głosowania na Walnych Zebraniach udzielając związkowi społeczne poparcie, dlatego też takie nieżyczliwe artykuły oparte na nieprawdzie nie są w stanie w moich oczach podkopać autorytetu naszego związku. Ja jako działkowiec i działkowcy mojego ogrodu dobrze wiemy kto stoi po naszej stronie i kto broni naszych interesów i nie damy się zwieść plotkarskim artykułom. Na nasze zagospodarowane ciężką pracą grunty już od dawna czyhają deweloperzy aby je przejąć, zarobić na nich i zabetonować a drogą do tego celu jest likwidacja obronnej tarczy w postaci PZD. Ale ja i brać działkowa nie da się zwieść nieprawdzie.

 
Z poważaniem

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.