Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Przeciwnicy Związku agresywnie przedstawiają swoje wersje zdarzeń" - 10.01.2017

Żary, dnia 09.01.2017 r.


Stanowisko samorządów ogrodowych ROD z Żar w sprawie programu „Magazyn Śledczy" Anity Gargas . z dnia 23 listopada 2016 r.


Pan Jacek Kurski Prezes Zarządu TVP S.A 

Samorządy ogrodowe reprezentujące ponad 3 tys. działkowców z miejscowości Żary, wyrażają swój sprzeciw wobec przedstawionych w materiale Pani Redaktor Anity Gardas nieprawdziwych informacji. Zaprezentowany „Magazyn Śledczy" pozbawiony jest rzetelności i uczciwości dziennikarskiej. Autorka tego programu wykazała się brakiem znajomości prawa obowiązującego w Polskim Związku Działkowców.
Przeciwnicy Związku agresywnie przedstawiają swoje wersje zdarzeń, by zniechęcić do PZD. Ich działania mają z góry założony cel, który jest sprzeczny z ideą ogrodnictwa działkowego. Osoby biorące udział w programie miały na celu skompromitowanie i przedstawienie negatywnego wizerunku PZD, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek. Wypowiedzi tych osób, nie zostały poparte żadnymi dowodami, które potwierdzić miały nieprawidłowości w PZD.


Nie zgadzamy się z wypowiedziami osób biorących udział w reportażu, którzy w perfidny sposób oceniają pracę osób funkcyjnych w ogrodach i Związku. Program ten szkaluje całe środowisko działkowe, któremu na sercu leży dobro działkowców i rozwój ogrodów działkowych.
Uważamy, że opinia wyrażona w reportażu o Polskim Związku Działkowców, jako o monopolistycznej i skostniałej strukturze PRL-u jest nieprawdziwa i krzywdząca całe środowisko najliczniejszej pozarządowej organizacji społecznej. Dlatego też, w imieniu działkowców szanujących prawo działkowe, prosimy Pana o wyegzekwowanie od autorki reportażu sprostowania i przedstawienie rzetelnego materiału opartego na prawdziwych dowodach.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio