Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ocena Prezydium OZ w Szczecinie ws. zagrożenia dla ogrodów działkowych ze strony nieodpowiedzialnych dziennikarzy - 05.01.2017

Obradując w dniu 30 grudnia ub. roku, Prezydium OZ PZD ocenia, że postępowanie niektórych nieodpowiedzialnych dziennikarzy jest jaskrawym przejawem ataku na organizację pozarządową.

PZD prowadzi ogrody od 35 lat samodzielnie. Na przestrzeni minionego czasu, nie było tak wyrafinowanej i niesprawiedliwej nagonki na organizację.

Prowadząc 4900 ogrodów działkowych i skupiając ponad 900 000 działkowców, nie sposób nie ustrzec się pewnych niedociągnięć, biorąc pod uwagę, że zdecydowana część działaczy to wolontariusze, wchodzący w skład organów statutowych, z nadania mandatu przez działkowców na walnych zebraniach wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Forma pracy społecznej oprócz ogromnych pozytywów, powoduje czasem zdarzenia, które nie są pożądane. Wszystkie jednak takie zdarzenia są przez odpowiednie organy statutowe badane i w stosunku do osób winnych naruszeń przepisów wyciągane są konsekwencje statutowe.

Całość Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PZD, pod względem kierowania i zarządzania oceniana jest prawidłowo i należycie przez społeczeństwo i samorządy gminne, na których gruntach funkcjonują ogrody, wypełniając ustawowe oraz statutowe obowiązki wobec lokalnych środowisk.

Wybryki dziennikarza Marcina Wójcika z Gazety Wyborczej w artykule pt. „Ruch oporu na działkach" jest właśnie takim przykładem na nieodpowiedzialność dziennikarza. Podając kłamstwa w postaci: horroru na działkach, stylu pracy organów, nieprawidłowości rozliczania odszkodowań za likwidację ROD, nieprawidłowych umów przetargowych i wzrostu kosztów ok. 1 min zł przy odtwarzaniu ROD w Rynii, lekceważenia sygnałów o nieprawidłowościach przez prokuraturę, o niesłusznym odwołaniu okręgowej komisji rewizyjnej, powielania kłamstw z serii filmowej znanej środowisku działkowca ze Swarzędza, przekrętów przy remontach, gloryfikowania stowarzyszeń działających poza PZD - tworzy obraz krzywdzący uczciwych ludzi ale także wszystkich działkowców, którzy są członkami tego stowarzyszenia.

Niedopuszczalna jest tak daleko posunięta nieodpowiedzialność, podsycanie nienawiści oraz agitacja do wyłączania się ze struktur PZD lub oskarżanie działaczy organów statutowych za czyny, które mijają się z prawdą.

Nie bez przypadku wkrótce pojawiły się dwa „Magazyny Śledcze" Anity Gargas. „Śledcze" jedynie tylko z nazwy, bo ze śledztwem dziennikarskim nie mają nic wspólnego.

Kłamstwa przedstawione w tych dwóch reportażach powielające część kłamstw Marcina Wójcika z Gazety Wyborczej, poszerzone o oskarżenia za odwoływanie niewygodnych zarządów, nieodwołalność prezesów, przywilejów działaczy okręgowych posiadających domki w Międzyzdrojach, funkcjonowania ośrodka wczasowego w ROD Bursztyn, zagrożeń ekologicznych dla środowiska itd., przekazane zostały do odbioru publicznego bez jakiejkolwiek weryfikacji i wyjaśnienia, czego dotyczą oraz kiedy te zdarzenia się dzieją.

Oparcie reportażu jedynie na wypowiedziach osób negatywnie ustosunkowanych do PZD, wypowiadających się o tym, że w PZD „dzieją się rzeczy dziwne" zmierzające do patologii, jest działaniem naruszającym dobre imię PZD, godność jego działaczy i całej organizacji.

W ocenie Prezydium, jest to działanie obliczone na podzielenie działkowców, poderwanie autorytetu działaczy statutowych i zarządów ROD, a także osłabienie Związku przez nawoływanie do wychodzenia ze struktur.

Wobec tak wyartykułowanych zagrożeń, nie można przejść do porządku dziennego, należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich zarzutów i sprostowania kłamstw przekazanych odbiorcy.

Dotychczasowe działania działkowców i struktur w postaci protestów, listów, petycji i stanowisk - pozostają bez echa.

Nikt nie bierze za to odpowiedzialności i nie chce zająć się uczciwym wyjaśnieniem sprawy.

Jaką w takim przypadku ma drogę ten tzw. „obwiniony", któremu nie dało się szansy na obronę przed podstawionymi zarzutami.

Czy u nas nie ma innej drogi, jak tylko artykułowanie swoich racji poprzez wyjścia na ulicę?

Konstytucyjny porządek naszego państwa jest w stanie i powinien w takich przypadkach stanąć po stronie ludzi niesłusznie oskarżanych.

Jako Prezydium OZ apelujemy po raz kolejny o reakcję kierownictwa Gazety Wyborczej oraz TVP 1 o sprostowanie kłamstw, które zostały do społeczeństwa wysłane.

Swoje uwagi kierujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Komisji Etyki Mediów Publicznych, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, TVP 1, Gazety Wyborczej oraz Krajowej Rady PZD.

 

W imieniu Prezydium OZ PZD

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Sekretarz OZ w Szczecinie 

Roman Krempski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.