Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jeżeli tak ma wyglądać misja Telewizji Publicznej to ja dziękuję" - 04.01.2017

Ozimek, dn. 02.12.2016 r.


Pan
Jacek Kurski

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej


Szanowny Panie Prezesie,

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej

W dniu 23 listopada 2016 r z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem programu pn. „Magazyn Śledczy Anity Gargas", który w godzinach wieczornych został wyemitowany na antenie TVP1. Jeden z reportaży zaprezentowany w programie dotyczył funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Musze przyznać, że jako obywatel, a może przede wszystkim jako działkowiec z kilkunastoletnim stażem już dawno nie widziałem żeby jakakolwiek stacja telewizyjna wyemitowała tak tendencyjny reportaż, który zafałszowane rzeczywistość. W audycji tej zaprezentowano „wiele sensacyjnych rewelacji" dotyczących funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Pozwoli Pan, że odniosę się do jednej | z nich.

W reportażu pada stwierdzenie, że wyłącznie się ogrodu ze struktur PZD jest szalenie trudne, ponieważ frekwencja w trakcie zebrania organizowanego w tej sprawie musi wynosić minimum 70% ogólnej liczby działkowców użytkujących działki w danym ogrodzie. Jest to bzdura! Szkoda, że autor reportażu nie zadał sobie nawet troszeczkę trudu przed realizacją materiału i nie przeczytał zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie w art. 70 ust 2 oraz art. 72 ust. 2 jest dokładnie sprecyzowanie, że do ważności zebrania frekwencja w I terminie musi wynosić 50 % ogółu działkowców, natomiast w II terminie 30 % ogółu. Jest to tylko jeden z licznych przykładów przekłamań, na których oparta jest cała narracja tego reportażu. Prawda jest taka, że większość działkowców jest zadowolona z funkcjonowania PZD i to jest główny powód tego, że ogrody nie wyłączają się ze struktur Związkowych.

Wydaje mi się, że Telewizja Publiczna ze względu na swoją misje powinna być wzorem rzetelności dla innych stacji telewizyjnych funkcjonujących na terenie naszego kraju. Przyznam, że jestem rozczarowany. Jeżeli tak ma wyglądać misja Telewizji Publicznej to ja dziękuję.

Dlaczego telewizja nie pokaże pozytywnych aspektów funkcjonowania naszego
Związku, takich jak działalność integracyjna, szkoleniowa czy też związana z ochroną środowiska. Telewizja powinna pokazywać jak Polski Związek Działkowców otwiera bramy ogrodów dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i innych grup społecznych. Powinno pokazać się inwestycje, które Związek prowadzi w ogrodach. Powinno pokazywać się działkowców, dla których działka jest swego rodzaju "sensem życia". Sensem, którego nie raz próbowano nas pozbawić. Przecież gdyby nie było Polskiego Związku Działkowców nasze ogrody dawno zostałyby zlikwidowanie. W środowisku działkowym zdecydowana większość osób głęboko docenia zaangażowanie członków Krajowej Rady PZD na czele z jej prezesem oraz członków innych organów statutowych PZD różnych szczebli w walkę o istnienie ruchu działkowego, dlatego pragnę zaprotestować przeciwko szkalowaniu dobrego imienia Polskiego Związku Działkowców przez dziennikarzy Telewizji Publicznej.

 

Andrzej Ośrodka
Działkowiec z ROD im. 1 - go Maja w Ozimku

 

 


Do wiadomości:
1. Prezes Krajowej Rady PZD
2. Prezes Okręgu Opolskiego PZD vs Opolu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio