Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Podlaski na spotkaniu w sprawie ustalenia sposobu odbioru odpadów z ROD - 30.12.2016

W dniu 28 grudnia 2016 r. przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podlaskiego wraz z przedstawicielami zarządów ogrodów znajdujących się na terenie Białegostoku, uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Panem Andrzejem Piotrem Karolskim.

Spotkanie to miało na celu wynegocjowanie korzystnych, zarówno dla działkowców, jak i miasta, warunków odbioru odpadów z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Każda ze stron zaprezentowała swoje stanowisko i przygotowane propozycje w zakresie rozwiązania problemu, jakim bez wątpienia są obowiązujące ROD zasady związane z ustalonym odgórnie okresem, w trakcie którego na terenach ogrodów muszą znajdować się pojemniki na śmieci oraz sama wielkość pojemników. Dotychczasowe, niekorzystne w stosunku do PZD, uregulowania powodowały, że opłaty za wywóz odpadów były bardzo wysokie i nierzadko stanowiły aż połowę opłaty ogrodowej. 

Przyjęte przez uczestników spotkania ustalenia, zgodnie z deklaracją Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej, zostaną przedstawione do akceptacji Prezydentowi Białegostoku. OZ Podlaski ma więc nadzieję, że od 2017 roku, opłata na śmieci przestanie być kwestią bulwersującą białostockich działkowców. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio