Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie OZ w Szczecinie - 29.12.2016

Na podsumowującym miniony rok plenarnym posiedzeniu Okręgowego Zarządu w Szczecinie, spotkali się członkowie zarządu, członkowie okręgowej komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Wiodącym tematem obrad były czynniki zewnętrze oddziaływujące na PZD, ocena sytuacji i zadania dla struktur statutowych. Omówiono usługową rolę zarządu okręgu na rzecz ROD i działkowców.

Omówiona została rola informacji w realizacji zadań programowych na bieżącą kadencję.

Jednogłośnie został przyjęty plan pracy na rok 2017. W dyskusji poruszono następujące problemy:

 • szkolenia prezesów, łącznie z przewodniczącymi komisji rewizyjnych
 • zwiększenia częstotliwości plenarnych posiedzeń OZ
 • dostarczenia do zarządów ROD kopii z przeglądów ROD 2016
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacji między OZ a ogrodami
 • podejmowanych działań obronnych przed medialnymi atakami oraz braku reakcji mediów na stanowiska i wystąpienia do nich z żądaniem zamieszczenia sprostowań.

Po dyskusji oraz omówieniu bieżących spraw dotyczących realizowania uchwał systemowych i przygotowania przyszłorocznej kampanii sprawozdawczej, przyjęto uchwały i stanowiska przy 84% frekwencji na posiedzeniu, które prezentujemy tutaj.

Drugą część posiedzenia poświęcono podsumowaniu dorobku PZD w 35-leciu i przypomniano wydarzenia z roku jubileuszu.

Z okazji kończącego się roku jubileuszu wręczono dyplomy 35 lecia KR PZD członkom zarządu okręgu i członkom okręgowej komisji rewizyjnej oraz dla 7 zaproszonych gości. Wśród gości znaleźli się:

 • Kazimierz Kruszyna – delegat na I Zjazd PZD  i długoletni działacz wojewódzkiego zarządu PZD
 • Franciszek Cimoszko – długoletni prezes nieistniejącego  już ogrodu i członek prezydium ZW
 • Jan Jabłoński - prezes ROD „Maciejowice” z 32 letnim stażem prezesa
 • Piotr Baranowski – wice prezes ROD „Maciejowice”, aktywny działacz PZD
 • Edmund Czarnowski – wieloletni prezes ROD Krzekowo – o długich zasługach reformatorskich
 • Jerzy Ornowski – pionier w zakresie nowości informatycznych i aktywny działacz zarządu ogrodu
 • Franciszek Ozga- wieloletni prezes rod Wiarus zaangażowany działacz okręgowy.

Wszystkim uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe monety w blistrze 35 lecia PZD.

Spotkanie zakończyły podziękowania za pracę w roku 2016 i życzenia na rok 2017 oraz wspólny obiad przy wyświetlaniu pamiątkowych zdjęć w 35 leciu PZD.

Do siego roku 2017!

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio