Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkania z zarządami ROD w Gdańsku - 29.12.2016

Seria spotkań z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego dobiegła końca. W dwóch turach, do siedziby Okręgu, przybyli przedstawiciele gdańskich ogrodów aby wspólnie nie tylko posłuchać o najnowszych informacjach, ale też podzielić się swoim doświadczeniem.

Spotkaniu przewodniczył wiceprezes okręgowego zarządu - pan Mieczysław Kamiński, który nie tylko przywitał wszystkich obecnych ale wprowadzał ich w poszczególne tematy, nakreślił aktualną sytuację w Związku oraz wyjaśnił najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem i zorganizowaniem walnych zebrań w ROD.

Głos zabierali także poszczególni pracownicy biura okręgowego zarządu, w tym inspektor do spraw inwestycji, inspektor do spraw terenowo-prawnych oraz instruktor ogrodniczy. Informacje z poszczególnych działów uszczegóławiał, a wątpliwości wyjaśniał także dyrektor biura - pan Marcin Kloskowski. Szczególną uwagę zwracano na kwestię dokumentacji w każdym zakresie działalności, gdyż te braki najczęściej skutkują negatywnymi konsekwencjami.

Jak w podobnych wcześniejszych spotkaniach - wszyscy zabierający głos starali się odnieść do doświadczeń i praktyki zebranych w toku własnej działalności. Dzięki temu spotkanie było bardziej produktywne, a uczestnicy zadawali konkretne pytania.

Samo spotkanie upłynęło w przyjemnej, międzyświątecznej atmosferze i zakończyło się złożeniem noworocznych życzeń.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio