Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja szkoleniowa zarządów ROD miasta i rejonu Włocławek - 28.12.2016

W pomieszczeniach należących do Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców przy ul. Kilińskiego 9 we Włocławku odbyła się konferencja szkoleniowa zarządów rod miasta i rejonu Włocławek. Jak zawsze frekwencja dopisała, liczni przybyli prezesi zarządów ogrodów.

Otwarcia konferencji dokonał Pierwszy wiceprezes OZ PZD – p. Leszek Konefał, który przywitał zebranych oraz przybyłych na konferencję w osobach prezesa OZ PZD – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Z-cę dyrektora biura OZ PZD – p. Annę Bołądź. Po powitaniu i prezentacji głos zabrał prezes OZ PZD, który zapoznał zebranych z porządkiem konferencji i jej głównymi tematami. Do najważniejszych spraw należy bezwzględnie zaliczyć bezpardonowy atak mediów na Polski Związek Działkowców i całkowite rozmijanie się z prawdą w przedstawianych reportażach telewizyjnych jak i w artykułach prasowych. A przy tym towarzyszące temu inne wydarzenia, które można w prosty sposób połączyć w całość działań wymierzonych w dobre imię działkowców oraz całego Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców. Wielu z zebranych na Sali osób zabierało głos w dyskusji wyrażając słowa dezaprobaty dla takich działań, jednocześnie wskazując na bardzo dobrą reakcję ze strony działkowców oraz organów wyższych PZD, stających w obronie niesłusznie poniżanych osób społecznie pracujących dla dobra działkowców.

Pan Piotr Gadzikowski przedstawił ocenę Powszechnego programu przeglądu działek i rod w 2016 roku, wskazując co trzeba poprawić by nasze ogrody zyskały jeszcze bardziej. Jednym z kierunków działania jest bezapelacyjnie zweryfikowanie stanu infrastruktury wspólnej rod i jej zmodernizowanie. Należy zauważyć w tym miejscu, że nie jest ona zła a nawet śmiało można ocenić ją na poziomie bardzo dobrej, ale co stoi na przeszkodzie by można było ją określić jako wzorową czy wspaniałą? Konieczne są inwestycje! Prezes OZ PZD wskazał tu na możliwości wewnątrzorganizacyjne, takie jak dotację czy niskooprocentowane pożyczki. To bardzo dobrze sprawdzające się źródła dofinansowania dla ogrodów. Tylko w mijającym roku Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD przekazało do ogrodów kwotę 496.000, 00 zł. właśnie tytułem bezzwrotnej dotacji.

Włocławskie ogrody były gospodarzami tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca, w których brało udział ponad 750 działkowców z całego Okręgu. Prezes OZ PZD jeszcze raz bardzo gorąco podziękował za pomoc w organizacji i ogromne poświęcenie przy realizacji tego święta.

Pani Anna Bołądź odpowiadała na zadawane przez uczestników konferencji pytania skupiające się wokół problematyki administracyjno – prawnej, z którymi borykają się zarządy rod. Bardzo ciepło została przyjęta informacja o zorganizowanych w biurze OZ PZD dyżurach prawnika, z którym można porozmawiać telefonicznie lub przesłać zapytania drogą poczty e-mail.

PKG

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio