Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie OZ Małopolskiego - 27.12.2016

22 grudnia 2016 roku odbyło się VII posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie. Obradom przewodniczyła pani Prezes Ewa Błachut. W Prezydium zasiadali także: I Wiceprezes pani Zofia Mierniczek i Wiceprezes panem Robert Czech oraz zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Ewa Sugier. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Krajowej Rady PZD pan mec. Tomasz Terlecki.

Na wstępie pani Prezes Ewa Błachut uroczyście wręczyła dyplomy z okazji jubileuszu 35-lecia PZD najbardziej zasłużonym działaczom. Podziękowała wszystkim wyróżnionym za dotychczasową długoletnią pracę na rzecz Związku i ruchu ogrodnictwa działkowego
w Małopolsce, a także życzyła siły i wytrwałości w pracy na kolejne lata.

Ważnym punktem obrad było omówienie aktualnej sytuacji Związku w kontekście ostatnich publikacji medialnych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielił zebranym pan mec. Tomasz Terlecki. Przedstawił rzeczywisty obraz sytuacji w odniesieniu do zmanipulowanych informacji przekazywanych przez TVP i „Gazetę Wyborczą”. Uczestnicy posiedzenia, krytycznie odnieśli się do tak prymitywnych działań. Wyrazem tego było podjęcie stanowiska w sprawie programu telewizyjnego „Magazyn śledczy Anity Gargas”.

Ponadto podczas posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne OZM PZD, a pracownicy biura przedstawili następujące tematy:

  • Podsumowanie „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek”
  • Realizacja art.76. ustawy o ROD.
  • Analiza uchwały NSA.
  • Informacja n.t. ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  • Obsługa prawna struktur Związku.
  • Sprawy roszczeniowe do gruntów z terenu działania Okręgu.
  • Informacja o wysokości składki członkowskiej na 2017r.
  • Informacja o wysokości partycypacji na 2017r.
  • Inwestycje i remonty w ROD w 2017r.

Na zakończenie obrad pani Prezes Ewa Błachut złożyła wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne i noworoczne.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura OZM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.