Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - 22.12.2016

Rok 2016 dla okręgu wrocławskiego był rokiem bardzo udanym. Zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych, podnosząc standard i stan zagospodarowania ogrodów działkowych, zrealizowano wiele zadań szkoleniowych i konkursowych. Był to okres wyraźnego umacniania stanu prawnego ogrodów. Był to również rok Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. Z tej okazji wielu działaczy PZD okręgu wrocławskiego zostało docenionych za swą wieloletnią społeczną służbę na rzecz działkowców i ogrodów za zrealizowane zadania, za działalność w Związku.

Już w dniu 10 września 2016r. podczas Okręgowych Dni Działkowca Wojewoda Dolnośląski odznaczył 18-tu prezesów rodzinnych ogrodów działkowych odznaką Ministra Rolnictwa, a w dniu 20 grudnia 2016r.Wojewoda Dolnośląski- Pan Paweł Hreniak odznaczył 3 działaczy Polskiego Związku Działkowców Brązowymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia państwowego odbyła się o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski wręczył Krzyże Zasługi- Prezesowi ROD „Frezja” – Pani Bożenie Cegielskiej- członkowi Prezydium OZ, Panu Mieczysławowi Karbowskiemu- Prezesowi ROD „Pod Dębami” w Miliczu- członkowi OZ oraz Pani Barbarze Kolorczuk Prezes ROD „Westerplatte”- I Wiceprezes OZ, członkowi Prezydium KR PZD.

W uroczystości wziął udział Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski. Odznaczeni Prezesi ROD nie kryli wzruszenia i radości z uhonorowania ich długoletniej działalności społecznej w PZD.

Po uroczystości wręczenia odznaczeń oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć Prezes Okręgowego Zarządu przeprowadził krótką rozmowę z Wojewodą Dolnośląskim, w wyniku której Wojewoda zaprosił Prezesa Okręgu do złożenia wizyty w styczniu 2017r.

Prezes Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio