Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe dla Prezesów Zarządów ROD w okręgu małopolskim - 21.12.2016

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie zakończył cykl narad szkoleniowych dla Prezesów Zarządów ROD z Okręgu Małopolskiego. Narady zostały podzielone na sześć tur. Dwie narady odbyły się w dniu 24 listopada 2016 roku w siedzibie OZM PZD w Krakowie przy
ul. Makowskiego. Jej słuchaczami byli Prezesi z Zarządów z ROD położonych na terenie miasta Krakowa i terenów okolicznych. W dniu 5 grudnia 2016 roku odbyły się kolejne dwie narady. Tym razem przedstawiciele OZM PZD w Krakowie udali się Chrzanowa i Oświęcimia. Kolejno w dniu 7 grudnia 2016 roku przeprowadzano naradę z Prezesami Zarządów ROD z Tarnowa, a w dniu 9 grudnia 2016 roku w Nowym Sączu.

Przedmiotem każdej z narad było omówienie spraw związanych z:

 • aktualną sytuacją Związku – postrzeganie PZD w niektórych środowiskach;
 • zwrotem opłaty inwestycyjnej;
 • nowymi zasadami dotyczącymi prawomocności funkcjonowania organów w Związku;
 • realizacją prawa i procedur związanych z inwestycjami w ROD;
 • sytuacją Związku a wyodrębnianiem się ROD ze struktur PZD;
 • przyznawaniem prawa do działki w praktyce;
 • analizą prawną uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zakresu nadzoru nad obiektami budowlanymi nie podlegającymi reglamentacji (w tym nad altanami działkowymi);
 • kwestiami proceduralnymi związanymi ze stosowaniem przez jednostki PZD przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • sposobami rozwiązywania konfliktów powstałych w wyniku niestosowania regulaminu ROD, w tym budownictwo ponadnormatywne;
 • procedurą w sprawie wycinki drzew;
 • usuwaniem azbestu;
 • zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie ROD (kradzieże i włamania);
 • planowaniem budżetu na 2017 rok;
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • podsumowaniem „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r.”;
 • problemem zamieszkiwania w ROD.

Powyższa tematyka była omawiana przez Prezes OZM PZD w Krakowie Panią Ewę Błachut lub w Jej zastępstwie I Wiceprezes OZM PZD w Krakowie Panią Zofię Mierniczek lub Wiceprezesa OZM PZD w Krakowie Pana Roberta Czecha. W każdej z narad udział wziął p.o. dyrektora biura Pan Krzysztof Fall oraz radca prawny OZM PZD w Krakowie Pani Bogusława Krystyjan.

Narady szkoleniowe były okazją do bezpośredniego udzielenia odpowiedzi na pytania Prezesów Zarządów ROD, którzy z zainteresowaniem wysłuchali poruszanych tematów. Poruszono sprawy bieżące, z którymi borykają się Prezesi Zarządów ROD z naszego Okręgu.

Ewa Błachut, Prezes OZM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio