Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczyste posiedzenie OZ Śląskiego z udziałem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego - 20.12.2016

Zbliżający się świąteczny okres Bożego Narodzenia stał się okazją do przeprowadzenia uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD. Uroczystość odbyła się w dniu 17 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie w której udział wzięli nie tylko członkowie OZ i Komisji Rewizyjnej, ale także liczni przedstawiciele śląskich ogrodów. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki. 

W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele Czeskiego Związku Działkowców z jego Prezesem na czele Oldżihem Janku, Prezydent Miasta Bytomia – Damian Bartyla i Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa – Marcin Michalik.

Otwarcia uroczystego posiedzenia OZ dokonał Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do jedności PZD i ogrodów działkowych w Polsce. Warto w tym miejscu przytoczyć jego fragment cyt. „Może inni usłyszą nasze słowa, aż pewnego dnia będzie nas wystarczająco dużo i uwierzymy że można zmienić Świat. Zacznijmy to od dziś tu na Śląsku, tu w naszym kraju”. Słowa wypowiedziane przez Prezesa OZ Józefa Noskiego  odnoszą się do jedności polskich działkowców, bowiem wszelkie rocznice i jubileusze skłaniają zawsze do refleksji nad minionymi latami, osiągniętymi sukcesami, porażkami i warunkami w jakich realizowano plany i marzenia. Wspólna pamięć i tożsamość to istotna cecha, która scala ludzi. Gdy utożsamiamy się ze swoim ogrodem, Związkiem, stajemy się zwarci, zjednoczeni, gotowi sobie wzajemnie pomagać. Takimi wartościami od lat kieruje się Polski Związek Działkowców i ludzie, którzy go tworzą i na co dzień poświęcający się swojej idei. W dalszej części wystąpienia wskazał, że wśród działkowej społeczności bardzo ważna jest komunikacja oraz znajomość przepisów i zasad obowiązujących w PZD, bowiem ich brak jest przyczyną wielu konfliktów i sporów jakie powstają w ROD. Sytuacja ta  wymagała podjęcia bardziej intensywnych działań zmierzających do poszerzenia wiedzy wśród działkowców i działaczy w zakresie przepisów związkowych, stąd uchwała Krajowej Rady PZD w sprawie pomocy prawnej dla Zarządów ROD. Związek widzi potrzebę udzielania Zarządom RODi działkowcom odpowiedniego wsparcia w zakresie ich bieżącej działalności jak i reprezentowania ich przed odpowiednimi organami. Prezes OZ odniósł się także do historii i nawiązał do sylwetek zasłużonych działaczy ruchu działkowego. To dzięki ich ofiarności, poczuciu solidarności i gotowości do budowania wspólnoty spotykamy się przy okazji odbywanego jubileuszu 35 lecia powstania PZD. Trudno być obojętnym wobec miejsca gdzie niektórzy zostawili część życia, a Rodzinny Ogród Działkowy jest takim miejscem. Tu właśnie kształtowane są prawdziwe wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze i najbardziej nieprawdopodobne marzenia, tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani ludzie, będący chlubą naszego Związku – podkreślał Prezes OZ Józef Noski. W ciągu wielu lat zmieniło się bardzo dużo wokół ogrodów i Związku. W dużej mierze stało się tak za sprawą niezmiennie aktywnego i charyzmatycznego Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, który od 35 lat z satysfakcją pracuje na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce, Związku i dla osób mogących za jego  pośrednictwem wieść pasjonujące, aktywne życie. Na zakończenie swojego referatu z okazji pięknego Jubileuszu 35 lecia PZD, Prezes OZ złożył na ręce Zarządów ROD i wszystkich działkowców serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia.

Następnie głos zabrał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przedstawił aktualną sytuację PZD oraz ataków jakie w ostatnim czasie nasiliły się na naszą organizację, wyjaśniając jednocześnie powody takiej sytuacji. Swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia historycznych momentów powstawania ogrodów działkowych w Polsce, które były początkiem pięknej idei ogrodnictwa działkowego, którą obecnie kontynuuje Polski Związek Działkowców i jego członkowie. Przypomniał, że w przyszłym roku obchodzimy jubileusz 120-lecia powstania ogrodów działkowych, których początek dał ogród „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu. Następnie podkreślił rolę wszystkich członków PZD, którzy na co dzień pracując na rzecz ogrodów działkowych,  pielęgnują piękne tradycje i historię ogrodnictwa działkowe w Polsce. To dzięki tej pracy dzisiaj ogrody działkowe są zielonymi terenami miast, pełniącymi m.in. funkcje ochrony środowiska i przyrody. W tym temacie Prezes PZD wskazał alarmujące raporty miast dotyczące przekroczenia dopuszczalnych norm dymu i smogu unoszącego się w powietrzu. Dlatego zadajemy sobie pytanie co by się stało gdyby nie wiele hektarów zielonych terenów ogrodów w miastach, które przeciwdziałają takim zjawiskom? W dalszej części wystąpienia Prezes PZD odniósł się do jedności polskich działkowców i naszej organizacji, która na co dzień przeciwstawia się wszelakim atakom. W ostatnim czasie niepokojące są ataki medialne na PZD, które w swoich artykułach i reportażach pokazują nieprawdę i kłamstwa m.in. byłych członków PZD. Doniesienia prasowe pokazują nieprawdziwe historie, która nijak mają się do rzeczywistości i prawdziwych faktów. Powstaje pytanie dlaczego tak się dzieje? Co jest tego przyczyną? W tej kwestii Prezes PZD wskazał, że te wszystkie ataki nie są przypadkowe, ale mają dużo głębsze znaczenie, z którym PZD boryka się praktycznie od początku lat 90. Mowa oczywiście o gruntach na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Jak dobrze wiemy są to cenne nieruchomości w centrach miast, które z chęcią - przez pewne grupy interesów - zostałyby zamienione na tereny inwestycyjne itp. Natomiast nikt poza PZD nie podkreśla jakże ważnych celów i funkcji społecznych jakie ogrody stanowiące zielone tereny miasta, spełniają nie tylko dla działkowców, ale także dla całego społeczeństwa. Na zakończenie Prezes PZD prosił wszystkich Prezesów ROD o zachowanie wspólnej jedności, bo to dzięki niej dziś zawdzięczamy wspólny sukces naszego Związku w obronie praw działkowców i ogrodów. W tym miejscu podkreślił także, że działacze śląskich ogrodów zasługują na specjalne podziękowania za wykonywaną na rzecz ROD pracę. Integracja całej społeczności działkowej to jedno z najważniejszych zadań i chylimy czoła przed codziennym trudem jaki działkowcy wkładają w rozwój swoich ROD. Życzył także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku w 2017, w którym wspólnie będziemy obchodzić piękny jubileusz 120-lecia  powstania ogrodów działkowych.

Z przyjemnością swoje wystąpienie i podziękowania wyrazili  przedstawiciele władz samorządowych Bytomia i Chorzowa, którzy  brali udział w uroczystości. W swoich wypowiedziach podkreślili piękną historię ogrodów działkowych na Śląsku, która wywodzi się z ciężkiej pracy działkowców na rzecz swoich ogrodów, a czasem nawet z całkowitego poświęcenia wielkich osobistości dla realizacji swojej  idei. Zaznaczano także bardzo dobrą współpracę ogrodów działkowych z samorządem lokalnym dzięki czemu wiele problemów, które pojawiają się w ogrodach jest wspólnie rozwiązywanych. Wszystkim działkowcom i ich rodzinom złożono najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Jednym z punktów posiedzenia było uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów najbardziej zasłużonym działkowcom w 35-leciu PZD. Wręczenia dyplomów dokonał Prezes PZD przy uczestnictwie Prezesa Okręgu Śląskiego, Prezydenta Miasta Bytomia i Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa. Po wszystkich wystąpieniach zgromadzeni na sali uczestnicy posiedzenia przegłosowali podjęcie trzech stanowisk i listów dotyczące aktualnej sytuacji PZD związanej z medialnymi zawirowaniami jak i dotyczące jedności działkowców. Z ich treścią można zapoznać się poniżej. Na zakończenie przy wspólnym świątecznym obiedzie wszyscy mogli posłuchać występu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, który dał piękny koncert świątecznych kolęd w ich autorskim wykonaniu. 

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio