Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Niebawem popłynie z kranów upragniona woda w ROD „Piast” - 09.12.2016

Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” w Rypinie, Okręg Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców nie jest potęgą biorąc pod uwagę wielkość i liczebność ogrodu, natomiast działkowcy użytkujący w nim swoje działki są wyjątkowi pod wieloma względami. Na wyjątkowe słowa uznania zasługują osoby stanowiące Zarząd ROD „Piast”, wyróżniające się kreatywnością i wkładem społecznej pracy na rzecz dobra całego ogrodu.

W 2014 roku działkowcy uczestniczący w corocznym Walnym Zebraniu sprawozdawczym przyjęli uchwałę o konieczności przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ogrodzie”. Uchwała została wywołana na wniosek Zarządu ROD a wynikająca wprost z kłopotów związanych z nawadnianiem upraw na działkach. Zarząd podjął szeroko zakrojone działania związane z realizacją uchwały, przystępując od przygotowania niezbędnej dokumentacji kartograficzno-geodezyjno-projektowej przedsięwzięcia. Lokalizacja ogrodu jak również samych działek ogrodniczych wymagała podzielenia zadania inwestycyjnego na dwa etapy rozpisane na przestrzeni 3 lat.  Pierwszy z etapów budowy przyłącza wodociągowego dla ogrodu został wykonany jeszcze w 2014 roku. Niestety skomplikowane rozwiązania techniczne spowodowały, że drugi etap z najważniejszym do przeprowadzenia elementem jakim jest wykonanie przecisku pod jezdnią stał się możliwy dopiero na początku listopada tego roku.

Zarząd ROD „Piast” w Rypinie na bieżąco informował działkowców o postępie prac, zwołując w tym celu zebrania informacyjne ale też i walne nadzwyczajne. Na szczególną uwagę zasługuje postawa działkowców, którzy aby obniżyć koszty inwestycji, jak również możliwie najszybciej móc korzystać z dobrodziejstwa nowego wodociągu w ogrodzie, chwytali za narzędzia i we własnym zakresie dokonywali prac ziemnych, pod czujnym okiem prezesa zarządu rod Pana Wiesława Dubackiego oraz zatrudnionych fachowców specjalistycznych firm.

Wypełniając postanowienia Walnego zebrania działkowców odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Zarząd ROD przedłożył do Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD wniosek o dotację na dokończenie przedsięwzięcia. Prezydium OZ PZD na swoim najbliższym posiedzeniu rozpatrzy wniosek.

 Opracowanie:

(PG)

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio