Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznań - miasto przyjazne dla ogrodów działkowych - 08.12.2016

 Zastępca Prezydenta Poznania  Jędrzej Solarski przyjął na kolejnym roboczym spotkaniu  we wtorek  6 grudnia delegację poznańskich działkowców z prezesem OZ PZD Zdzisławem Śliwą. W spotkaniu wzięli  udział Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Okręgu Barbara Czapla, specjalista ogrodnictwa dr Agata Wróbel a ponadto działacz kultury  i zarazem pomysłodawca i organizator cyklicznych imprez i festiwali Krzysztof Wodniczak oraz znany poznański społecznik Lechosław Lerczak.

Spotkanie w pierwszej jego części poświęcono kontynuacji w nadchodzącym roku cyklu imprez kulturalnych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Poznania, wzorem zainicjowanych w 2016r  koncertów z udziałem poznańskich artystów. Przypomnijmy, że odbyły się cztery takie koncerty w różnych ogrodach działkowych z okazji świąt i jubileuszy ogrodów, w całości sfinansowane przez Miasto. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, która owacjami nagradzała wykonawców .

Okręgowy Zarząd PZD wspólnie z Miejską Radą Seniorów planują w 2017 roku rozszerzenie tej działalności kulturalnej. W ramach przygotowywanego projektu miałoby się odbyć  10 koncertów w różnych ogrodach działkowych, także sfinansowanych przez Miasto. Uczestnicząc w projekcie „Kultura I Seniorzy” przewiduje się również dofinansowanie „małymi grantami” innych już cyklicznych imprez ogrodowych jak „Piknik Senioralny” czy czwarte „Spotkanie z Kulturą w ROD” . Prezydent Jędrzej Solarski patronuje tej inicjatywie i zapewnił o jej wsparciu.

W drugiej części spotkania poruszono kolejne ważne tematy z zakresu wspierania przez Miasto rozwoju ogrodów działkowych. Prezydent poinformował, że w końcowej fazie prac Urzędu Miasta  i Rady Miasta znajduje się projekt dofinansowania inwestycji w ogrodach działkowych. Opracowano już projekt regulaminu przyznawania dotacji ogrodom działkowym  z terenu Poznania, który przewiduje możliwość sfinansowania 70% wartości inwestycji przy 30% udziale własnym. To bardzo dobra wiadomość dla poznańskich działkowców świadcząca, że władze naszego Miasta doceniają rolę ogrodów działkowych w życiu mieszkańców i cenią działalność naszej organizacji.  Prezydent Solarski poinformował też, że w budżecie Miasta zaplanowano na ten cel środki finansowe.

Problemy wywozu odpadów komunalnych z ogrodów działkowych były trzecim tematem poruszonym podczas spotkania. Prezydent poinformował, że odbył w tej sprawie rozmowę z dyrektorem GOAP w czasie której przedstawił oczekiwania działkowców na powrót do zmienionej formuły opłacania za rzeczywiście wytworzone na terenie ogrodu odpady komunalne, a nie obejmowanie wszystkich działkowców opłatą ryczałtową. Z uwagi na przyjęte zobowiązania i podpisane przez Miasto umowy powrót do poprzedniego systemu  opłat najprawdopodobniej będzie możliwy w 2018r. Prezydent Solarski podzielił pogląd działkowców, że obciążanie wszystkich działkowców zryczałtowaną opłatą jest krzywdzące dla nich z racji podwójnego ich opodatkowania opłatami za śmieci. 

Prezes OZ PZD prosił także Prezydenta o przyspieszenie wydawania przez Miasto decyzji stwierdzającej prawo do gruntów ROD w trybie art. 75 ustawy o rod oraz o pomoc w regulacji sprawy dojazdu do ogrodu dla działkowców z ROD im. Marii Curie Skłodowskiej przy ul. Rugijskiej, co wymaga uzgodnień z Nadleśnictwem Babki, które włada dotychczas użytkowaną drogą dojazdowa do ogrodu. Omówiono tez końcową fazę prac  na budowanym przez Miasto ogrodem zastępczym za zlikwidowane:  ROD im. Drzymały i częściowo zlikwidowany ROD im Kopczyńskiego oraz wyrażono przekonanie, że do końca roku nowy ogród zostanie przekazany we władanie PZD.

TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.