Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Czy „czwarta władza” w RP ma prawo zniszczyć każdego?" - 08.12.2016

STANOWISKO

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy

w sprawie fałszywych informacji oraz poświadczenie nieprawdy

nt. PZD w programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas”

 

            Nie możemy być obojętni na oskarżenia, które uporczywie i kolejny raz sformułowała prowadząca program Pani Anita Gargas. Tendencyjnie, z rozkoszą oraz satysfakcją, co podkreśla sztuczny uśmiech na Jej twarzy, insynuuje kłamstwa, przedstawia rzekomo „prawdziwe” wbrew przepisom działania mające miejsce na terenie okręgów oraz ROD wymienionych z nazwy. Jej bohaterami, których przedstawiła są osoby twierdzące, że spotkała ich „krzywda” i „czynna napaść” ze strony działaczy PZD za „szerzenie prawdy”.  Biorąc w „obronę pokrzywdzonych” posłużyła się ich relacjami, które nie mają nic wspólnego z faktami i rzeczywistością. Obrończyni tzw. „uciśnionych” z premedytacją atakuje Polski Związek Działkowców, narusza dobra osobiste ludzi, którzy swój czas społecznie poświęcają oraz służą innym, by czuli się bezpiecznie w ogrodach, a przede wszystkim odpoczywali od codziennych trosk i problemów, które niesie życie. Kierując się niskimi pobudkami, Pani redaktor nie zdaje sobie sprawę, jaką ponosi odpowiedzialność za szerzenie nieprawdy w Telewizji Publicznej, która w naszej ocenie jest miejscem pracy dla dziennikarzy o niskim poziomie sztuki i etyki dziennikarskiej nie wspominając o braku profesjonalizmu, bo go nie widać i nie słychać, czego dowodem jest prowadzony program przez „główną aktorkę”. Charakterystyczne cechy osobowe Pani Anity Gargas to: partykularyzm, wyznawanie idei „im gorzej tym lepiej” a bez wzniecania ognisk zapalnych, to stracony dzień. Jaki ma cel nastawiać ludzi przeciwko sobie? Odpowiedź jest następująca: buntowanie działkowców przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu PZD, by łatwo dorwać się do gruntu. Obrzydliwym jest, kiedy dziennikarka, nazwijmy Ją „pseudo” nie odróżnia prawdy od kłamstwa, manipulując zmyślonymi dowodami. Wyznając zasadę, że „czwarta władza” w RP ma prawo zniszczyć każdego, rozpowszechniając nieprawdę, bazując na wymyślonych faktach prezentowanych przez „wynajętych” rozmówców, których intencją było zaistnienie w programie i stworzyć wrażenie, że to oni są prawdomówni i  żądają sprawiedliwości. To przypomina miniony okres - rodem z PRL.  Odnosząc się do wyemitowanego materiału, sądzimy, że Redaktor Naczelny 2 Programu Telewizji Publicznej wyciągnie wnioski w stosunku do Pani Anity Gargas w sprawie nierzetelnego wykonywania obowiązków, naruszając dobre imię tysięcy dziennikarzy pełniących misję publiczną. Świadomi, że o stanowisku bezpośredniego przełożonego względem prowadzącej „Magazyn Śledczy Anity Gargas”, nigdy nie uzyskamy odpowiedzi, dlatego utożsamiamy się ze stanowiskiem Prezydium KR PZD z dnia 30 listopada 2016 r. i popieramy decyzję o wystąpienie do sądu z pozwem o naruszenie naszych dóbr osobistych, lekceważenie i brak poszanowania praw działkowców, obrona ich interesów przez wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców.

Należy powiedzieć: dość prywaty, arogancji, szerzenie nienawiści i kłamstwa. Wspólnie musimy przeciwstawić się bezczelnym twórcom, którzy swoimi reportażami występują przeciwko Związkowi. Nasze reagowanie na tego typu zachowanie zahamuje ich aktywność  i uprawianie propagandy, by zaistnieć w mediach czując się bezkarnie, nie ponosząc chociażby moralnej odpowiedzialności za zniesławienie ludzi i naruszenie dobrego imienia organizacji.  

Z takimi działaniami czas najwyższy skończyć i wspólnie reagować na publikacje i reportaże, których treść godzi w masową organizację o bogatej historii i teraźniejszości.   

                                                                                                                                

Członkowie Prezydium

Okręgowego Zarządu PZD

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Honorowy Prezes Okręgu

w Legnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legnica, 5 grudnia 2016 r.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.