Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej - 08.12.2016

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 grudnia 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

- omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „Centralny” w Koszalinie (OZ PZD Koszalin),

- omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „Energia” w Ząbkach (OZM PZD Warszawa),

- omówiła przeprowadzoną kontrolę w OZM PZD Warszawa w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych w ROD „Paluch Miejski” i ROD „Rakowiec”,

- omówiła tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do badania bilansów ROD i OZ PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2016 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ na 2017 rok oraz podjęła stosowną uchwałę,

- omówiła wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD w 2017 roku i podjęła stosowną uchwałę,

- omówiła Plan Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2017 roku i podjęła stosowną uchwałę,

- przyjęła stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie tendencyjnego kreowania w mediach fałszywego wizerunku Polskiego Związku Działkowców,

- omówiła sprawy bieżące Komisji.

 

 

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

mgr Roman Żurkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio