Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z posłem Tadeuszem Dziubą (PiS) o aktualnych problemach działkowców - 06.12.2016

Prezes OZ PZD  w Poznaniu Zdzisław Śliwa w towarzystwie działkowców Jerzego Kucznerowicza i Zenona Brzozowskiego spotkał się w biurze poselskim PiS z posłem na Sejm RP Tadeuszem Dziubą, by rozmawiać o aktualnych problemach działkowców. W rozmowie z Posłem  przedstawiono aktualną sytuacje PZD i ogrodów działkowych  w Poznaniu i w Wielkopolsce akcentując codzienne zaangażowanie społecznych działaczy Związku w prowadzenie ogrodów działkowych i efekty tych działań, które przyczyniają do ciągłego rozwoju  ogrodów. Prezes OZ PZD wyraził słowa uznania dla stanowiska zajmowanego przez Sekretarza Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego w sprawach  związanych  z interpelacjami poselskim, w których padały zapytania m.in. o potrzebę zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowców  szanujących obowiązujące prawo ucieszyła także informacja o toczących się rozmowach z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oczekiwanego zakazu meldowania na ogrodach działkowych.

Mówiono także o problemie przedstawiania w mediach fałszywego obrazu PZD, który to proces kształtuje w społeczeństwie negatywne dla Związku osądy i opinie. Przedstawiony w Gazecie Wyborczej artykuł pt. „Ruch oporu na działkach", autorstwa Marcina Wójcika a później w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w I  programie TVP reportaże stronniczo, tendencyjnie i kłamliwie rysują obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców wbrew oczywistym i przedstawionym dziennikarzom faktom. Postawiono też pytanie komu zależy na przekazywaniu nieprawdy o ogrodnictwie działkowym i PZD. Zapytano też, czy Prawo      i Sprawiedliwość zmieniło poglądy na temat funkcjonowania ogrodnictwa działkowego na zasadach zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, przy uchwalaniu której posłowie PiS wnieśli duży wkład pracy i poparli projekt ustawy w głosowaniach sejmowych.

Odpowiadając na tak postawione pytania Poseł Tadeusz Dziuba poinformował, że nie ma żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek działań jego partii zmierzających do zmiany istniejącego prawa. Stanowiska wyrażane przez Ministra Smolińskiego, który zajmuje się ogrodnictwem działkowym, zaświadczają o popieraniu istniejącego stanu prawnego. Pan Poseł prosił by nie łączyć publikacji medialnych, nawet w TVP, ze stanowiskiem partii. Od dziennikarzy przekazujących nieprawdziwe fakty należy żądać ich sprostowania, a w razie braku reakcji dochodzić swojej racji na drodze przewidzianej prawem.

Poseł odniósł się także do nurtującego problemu zamieszkiwania na terenie ogrodów i z satysfakcją przyjął informacje, że Związek nie prowadzi żadnych masowych eksmisji działkowców i że stara się pomagać działkowcom w trudnej sytuacji życiowej, by mogli rozwiązywać swoje problemy mieszkaniowe. Zgodził się też z tezą, że prawo powinno być przestrzegane i egzekwowane, choćby po to, by zatrzymać  niszczące niektóre ogrody tendencje zmiany ich funkcji. Poparł też działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska meldowania osób na działkach.

Opracował:  Zdzisław Śliwa

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio