Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy ze Szczecina apelują do Przewodniczącego KRRiT: dość kampanii oszczerstw - 05.12.2016

WITOLD  KOŁODZIEJSKI

KRAJOWA RADA RADIOFONII i TELEWIZJI

Działkowcy z Okręgu Szczecin zawsze doceniali rzetelną i profesjonalną pracę przedstawicieli mediów relacjonujących informacje i badaną tematykę. Kompetentni i odpowiedzialni dziennikarze informujący o działaniach i pracach w Rodzinnych Ogrodów Działkowych- to musi być ten jeden z niepodważalnych filarów demokracji naszego kraju. Zmiany w organizacji pracy dziennikarzy w kraju powinny być ukierunkowane na poprawę współpracy na linii działkowcy – media /około 5 mln. mieszkańców naszego kraju to działkowcy.

Największa organizacja w kraju. Nowe rozwiązania powinny wzmacniać prawo obywateli działkowców  do otrzymywania wiarygodnych i kompletnych sprawdzonych informacji prawnych- wcześniej konsultowanych z Polskim Związkiem Działkowców. To ma służyć  polepszeniu bezpieczeństwa funkcjonowania ogrodów.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Oddział w Szczecinie  sprzeciwia się sposobowi w jaki redaktorzy stacji TVP1 przedstawiają nasze środowisko – red. Anita Gargas 23/11/2016.

Przedstawione w mediach publicznych informacje o ogrodach działkowych i PZD – niejasnych powiązań i wydawania pieniędzy to tylko insynuacje i pomówienia.

Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od pewnego czasu kampanii zniesławiania i oczerniania zasłużonych działaczy organizacji pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z tzw. III sektora.

PZD - to organizacja pozarządowa, jeśli ma przyznane środki publiczne to w otwartych konkursach grantowych. Utrzymuje się i funkcjonuje z własnych środków od członków.

Żądamy od władz TVP zaprzestania kampanii oszczerstwa pod adresem organizacji pozarządowych. Domagamy się opublikowania sprostowań i przeprosin bezpodstawnie napiętnowanych i fałszywie oskarżonych działaczy organizacji pozarządowych, którzy padli ofiarą bezpardonowej nagonki.

Apelujemy również do przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także do Rady Mediów Narodowych i Rady Nadzorczej TVP o rzetelność i potwierdzone fakty. Nie godzi się przedstawiać  środowiska organizacji pozarządowych, podważając wiarygodność organizacji pozarządowych i szkalując działających w nich ludzi. Zniszczyć niewinnego człowieka jest łatwo. To ma cechy minionego reżimu, ażeby oskarżać nie pytając się jaka jest prawda – ważne, że służy się na zamówienie czyje?. Mamy już dość poróżnień naszego społeczeństwa- to jeszcze z głównego źródła z Warszawy nadaje się i niszczy autorytety i środowisko, ażeby odebrać działkowcom działki a zarobią na tym deweloperzy i inni. Czy u piszących P Redaktorów już nie funkcjonuje sumienie, czy liczy się tylko kasa za artykuł?. Prosimy - zachowajmy się wszyscy przyzwoicie.

Rada Mediów Narodowych wytyczyła dla siebie zadanie:  – określenie strategii działań mediów i zapewnienie rzetelności pracy.

Rzetelności pracy życzą i oczekują - podpisujący się poniżej działkowcy Okręgu Szczecin

Szczecin  28-11-2016

Otrzymują:

Adresat

Minister Sprawiedliwości

Rada Mediów Narodowych

Prezes PZD

Załącznik plikowy do pobrania

tvp.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio