Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu - 05.12.2016

W dniu 24.11.2016 r. w Świetlicy ROD „Senior” w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu.

W pierwszej części posiedzenia przewidziano omówienie stanu prawnego gruntów użytkowanych przez ROD w Nowym Sączu, w szczególności realizacji wniosków na podstawie Art.76 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku na terenie miasta Nowego Sącza.

dyr.wgim_um_internet.jpg

Na tę część posiedzenia przybyli zaproszeni Goście:

  • Krzysztof Kurzeja – Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia UM
  • Joanna Małek – Z-ca Dyrektora WGiM UM.

W posiedzeniu Kolegium Prezesów udział wzięła Pani Agnieszka Duda inspektor ds. terenowo prawnych Okręgowego Zarządu PZD w Krakowie.

Po przypomnieniu przez Przewodniczącą Kolegium ustaleń z poprzednich posiedzeń (z 8.II i 3X) oraz podkreśleniu wagi dla ogrodów i działkowców sprawy uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe, skierowane zostały zapytania do przybyłych Gości dotyczące aktualnej sytuacji związanej z procedurą wydawania decyzji przez UM z Art.75 i 76 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Przedstawiciele UM podkreślili fakt życzliwego traktowania problemów działkowców i ogrodów oraz przedstawili aktualny stan załatwiania wniosków wniesionych przez PZD o podjęcie decyzji w sprawie gruntów użytkowanych przez poszczególne ogrody. Zwrócili uwagę na przyczyny przeciągających się spraw, w szczególności oczekiwanie na rozstrzygnięcia w toczących się postępowaniach o uzgodnienie treści Ksiąg Wieczystych. Przedstawiciele UM zadeklarowali niezwłoczne rozpoczęcie prac dotyczących wydania decyzji dla ROD: „Senior” „Nowy Świat” i „Wólki”. Prezesi Zarządów ROD podziękowali Gościom za życzliwość i konstruktywną współpracę.

W drugiej części posiedzenia przedyskutowane zostały sprawy związane z:

  • Koniecznością stałego monitorowania na stronie www.nowysacz.pl zmian w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza. Ostatnio pojawiło się ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz – 34”.
  • Naradą szkoleniową Prezesów Zarządów ROD w dniu 9 grudnia w Świetlicy ROD „Kolejarz”. Prezesi przygotują pytania w sprawach wymagających profesjonalnego wyjaśnienia.

Na zakończenie zaproponowano podjęcie na następnym posiedzeniu Kolegium problematyki podnoszonej przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w piśmie do Zarządów ROD dotyczącej usuwania odpadów (w szczególności zielonych).

Opracowała: Zofia Mróz, prezes zarządu ROD "Góra Zabełecka" w Nowym Sączu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio