Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Ogrody z OZ PZD toruńsko-włocławskiego otrzymały dotacje - 02.12.2016

W dniu 24 listopada 2016 roku Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Poleskiego Związku Działkowców, w oparciu o ustalenia Komisji ds. gospodarki gruntami, nadzoru inwestycyjnego i finansowego Okręgu, po dokonaniu weryfikacji wniosków, które spłynęły od Rodzinnych Ogrodów Działkowych postanowiło przyznać dotacje, w łącznej wysokości 228 100,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych). Wsparcie finansowe otrzymało 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przede wszystkim na budowę i modernizację sieci wodociągowej oraz energetycznej.

Suma przyznanych przez Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym roku kalendarzowym wynosi 498.000,00 zł. (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). To jest niebagatelna kwota, która pomogła w zakończeniu kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych w ogrodach. Modernizacja infrastruktury ogrodowej wpisuje się w program „Rodzinny Ogród Działkowy XXI wieku”. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, działkowcy i Zarządy ROD mogą liczyć na pomoc organów statutowych wyższego szczebla, w tym także pomoc prawną i finansową.

 

Autor:

Inż. Lena Siemiątkowska

Insp. ds. inwestycyjnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio