Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa Prezesów Zarządów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego - 02.12.2016

W dniach 24 i 25 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej biura Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach odbyła się narada szkoleniowa Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Naradę poprowadzili Prezes OZŚ PZD  Pan Edward Galus i Dyrektor biura Okręgu Pan Jan Stańczyk.

Po powitaniu wszystkich przybyłych Dyrektor biura omówił szczegółowo poszczególne punkty z programu narady, począwszy od najbardziej obecnie bulwersującego, a dotyczącego licznych ataków medialnych skierowanych na całe środowisko polskich działkowców. To właśnie ten temat zdominował obie narady. Z uwagi na szkalujący działkowców, ROD i PZD charakter kolejnych programów telewizyjnych oraz materiałów prasowych, wywiązała się bogata dyskusja. Podkreślano przede wszystkim szkodliwość i niczym nieuzasadnioną nagonkę na społecznych działaczy Związku  wszystkich szczebli organizacyjnych. Wskazano na konieczną reakcję poprzez kierowane pisemne wystąpienia do autorów materiałów i podejmowanie kroków celem przedstawienia rzeczywistej sytuacji jak najszerszemu gronu działkowców i członkom społeczności lokalnej.

Następnie przedstawiono wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa PZD z dnia 19.08.2016 r., uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 03.10.2016 r. w przedmiocie możliwości stosowania przepisów art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane do obiektów niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia oraz omówino interpelacje poselskie: T. Cimoszewicza, B. Małeckiej-Libery, J.A. Gosiewskiego oraz M. Horały. Dziękując za trud i zaangażowanie osób w powszechny przegląd ROD i działek przeprowadzony w naszym województwie dokonano jego podsumowania zwracając szczególną uwagę na konkretne wnioski wypływające dla Okręgu  i poszczególnych ROD. Pan Jan Stańczyk przedstawił także obecny stan prac nad regulacją prawną świętokrzyskich ogrodów, roszczenia do terenów ROD oraz omówił ewentualne zagrożenia dla niektórych ROD z tytułu zapisów w dokumentacji planistycznej świętokrzyskich gmin.

W następnym punkcie narady skupiono wyjątkowo uwagę na przepisach Statutu PZD oraz nowego Regulaminu ROD, który wszedł w życie na początku 2016 roku. Dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego podsumował także najważniejsze wydarzenia kończącego się roku zwracając szczególną uwagę na działalność społeczną członków ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD świadczoną na rzecz działkowców oraz społeczności lokalnej. Pani Danuta Żelazna - Główna Księgowa Okręgu Świętokrzyskiego PZD omówiła również sprawy finansowo-księgowe, jakie stają przed wszystkimi Zarządami w związku                z końcem roku obrachunkowego.

W sprawach różnych podjęto temat dostępu do informacji publicznej w odniesieniu do ROD, a także wyrok WSA w Bydgoszczy z 04.10.2016 r. w sprawie ewentualnego obowiąku podatkowego przy przeniesieniu praw do działki. Podano również zmiany związane z zasadami przyznawania odznak związkowych dla zasłużonych działaczy Polskiego Związku Działkowców oraz omówiono ankiety stanu zagospodarowania ROD niezbędne do opracowania stanu organizacyjnego Okręgu Świętokrzyskiego.       

Kończąc obrady zebranym Prezesom przypomniano o obowiązku składania deklaracji na podatek rolny i ewentualnie – na podatek od nieruchomości, zaznaczając, że nie istnieje już obowiązek składania wniosku o zwolnienie z podatku, gdyż uregulowała to ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r.

Prezesi ROD wypracowali dwa niezmiernie ważne w obecnej sytuacji stanowiska:

-        w sprawie wyemitowanego materiału Pani Anity Gargas w stacji TVP 1 z dniu 23.11.2016 r.

-        w sprawie opublikowanego artykułu Redaktora Marcina Wójcika w Gazecie Wyborczej z dnia 21.11.2016 r.

                                                                                                                                

 

 

                                                                                  Anna Grudzień

                                                                                  Instruktor ds. organizacyjnych

                                                                                  Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio