Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ Mazowiecki informuje o podjętych krokach prawnych po emisji programu Anity Gargas - 24.11.2016

W związku z podaniem nieprawdy w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas”, wyemitowanym w środę 5 października br. na antenie TVP 1 dot. likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców podjął następujące działania mające na celu ochronę dobrego imienia Związku naruszone emisją programu:

 

  • przygotowano i opublikowano w dniu 14.10 na stronie internetowej OZM oświadczenie przedstawicieli OZM, którzy brali udział w nagraniu materiału do programu dot. manipulacji i kłamstw jakie zostały przedstawione w ww. programie;
  • przygotowano i opublikowano w dniu 19.10 na stronie internetowej OZM stanowisko Prezydium OZM w sprawie nieprawdziwych treści przedstawionych w ww. programie;
  • w dniu 26.10 złożono w trybie ustawy Prawo Prasowe wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w ww. materiale.Wystąpienie zostało również skierowane do wiadomości Prezesa TVP SA, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. TVP SA do dnia dzisiejszego nie ustosunkowała się do złożonego wniosku pomimo, iż zgodnie z przepisami (art. 32 i 33 ustawy Prawo prasowe) miała obowiązek opublikować sprostowanie w najbliższej audycji lub odpowiedzieć odmownie na wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (tj. do dnia 11);
  • brak uwzględnienia wniosku przez TVP SA oznacza, że podjęte zostaną kolejne kroki prawne mające na celu ochronę dobrego imienia PZD, w tym wystąpienie na drogę sądową z powództwem o ochronę dóbr osobistych;
  • dodatkowo ustalono dane osoby występującej w programie jako Pani Leokadia, która twierdziła, że odszkodowania nie były uzgadniane i wypłacane działkowcom. Jak się okazało Pani Leokadia była jedną z działkowiczek, która własnoręcznie podpisała operat szacunkowy akceptując odszkodowanie w wysokości ponad 40 tys. zł za nasadzenia i naniesienia znajdujące się na likwidowanej działce, a następnie otrzymała przelew odszkodowania na podane przez siebie konto. Ponadto otrzymała działkę zamienną w odtworzonym ogrodzie ROD im. 30-lecia PZD w Budach Strzyże, a nawet zasiadała przez krótki okres czasu w Zarządzie tegoż ogrodu. OZM PZD przygotowuje dokumenty w celu dochodzenia ochrony dobrego imienia PZD na drodze sądowej przeciwko Pani Leokadii.

 

Okręg Mazowiecki PZD nie zamierza pozostać bierny tym atakom, które podjęły różne osoby. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie każdy może rzucać słowa z oskarżeniami i czuć się bezkarnie. Wobec tego, że występujące w materiale osoby naruszyły dobre imię PZD oraz telewizja, która nie dokonała sprostowania nieprawdziwych informacji Okręg Mazowiecki zmuszony jest wystąpić na drogę sądową w celu ochrony dobrego imienia.

 

Janusz Górniak

Wiceprezes OZ Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio