Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowali Przewodniczący Kolegiów Prezesów w okręgu zielonogórskim - 24.11.2016

W dniu 23.11.2016r w Zielonej Gorze spotkali się przewodniczący kolegiów prezesów z Gubina, Lubska, Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Żar, Żagania, Świebodzina, Sulechowa, Nowej Soli i Zielonej Góry.

Spotkaniu przewodniczył Prezes OZ w Zielonej Górze - Pan Marian Pasiński.

W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Alina Nocuń. Poruszono szereg tematów związanych z aktualną sytuacją prawną, w jakiej funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Podsumowano realizacje zaleceń, które sformułowano w uchwałach OZ i Prezydium OZ w sprawie przeglądów ROD.

Przewodniczący kolegiów Prezesów mieli okazje zapoznać się z poniedziałkowym artykułem „Gazety Wyborczej”, w którym szkaluje się Polski Związek Działkowców i ludzi, którzy są z Nim związani. Uczestnicy spotkania, uznali iż w/w artykuł jest następnym elementem wojny hybrydowej, w której stawką są grunty pod ogrodami w dużych miastach. Uznano, iż artykuł jest tendencyjny, a autor nie zadał sobie trudu zasięgnięcia opinii na temat swoich rewelacji ze strony przedstawicieli PZD, uznając za jedynie prawdziwe opinie swoich rozmówców, którzy od lat znani są jako zaciekli wrogowie ogrodów działkowych w Polsce.

W tej sprawie przyjęto stanowisko, które skierowano do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej.

W trakcie spotkania omówiono możliwe skutki, orzeczenia NSA w sprawie obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. Uznano, iż w niesprzyjających okolicznościach i przy złej woli orzeczenie NSA może być wykorzystywane przy ustalaniu odszkodowania za własność działkowca,  przy  likwidacji ogrodów działkowych. Znaczne obniżenie kosztów odszkodowań może być czynnikiem zachęcającym władze miast i gmin do likwidowania ogrodów. Uznano, iż tej sprawie należy się bacznie przyglądać.

Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński poinformował o nowych zasadach prowadzenia inwestycji w ROD i o regułach współpracy miedzy OZ PZD i Zarządem ROD w tej sprawie. Zaznaczył, iż zgodnie z wolą delegatów na ostatnim Okręgowym Zjeździe, priorytetowym zadaniem jest zapewnienie wszystkim zarządom ROD pomieszczeń biurowo administracyjnych i na ten cel będzie można, w pierwszej kolejności, otrzymać dotacje z funduszu rozwoju ROD.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówiła najczęściej pojawiające się uchybienia jakie Okręgowa Komisja Rewizyjna ujawniła w trakcie kontroli w ROD w 2016r, oraz nakreśliła jakie kroki należy przedsięwziąć by wyeliminować uchybienia w przyszłości.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio