Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jakie wojny ogrodowe? Jaki ruch oporu? - list działkowca z Obornik - 24.11.2016

Jakie wojny ogrodowe?

Jaki ruch oporu przeciwko PZD?

Szanowny Panie Redaktorze Wójcik - rozpoczyna Pan swój artykuł bardzo groźnymi stwierdzeniami  "płoną samochody i altany, zakapturzeni mężczyźni grożą śmiercią",  po co ta groza? Czy chce Pan wywołać psychozę strachu na ogrodach? Czy chce Pan powiedzieć, że PZD posiada bojówki chroniące "stary porządek".

Otóż myli się Pan zasadniczo, ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku daje możliwość działkowcom wyodrębnienia się ze stowarzyszenia ogrodowego.

Jak widać nie we wszystkich ogrodach działkowcy zgadzają sie z "przywódcami" secesji. Zapewne zatem to mniejszość ogrodowa wypowiada wojnę większości, to większość działkowców będących w zgodzie z prawem, tworzy ruch oporu przeciwko łamaniu prawa, przeciwko ponadnormatywnym altanom ogrodowym i przeciwko zamieszkiwaniu na ogrodach. Pytam więc, kto zatem podpala samochody, kto grozi śmiercią, skąd ci ludzie?

Panie Redaktorze, w swoim artykule opisał Pan pięć ogrodów, w których doszło - zdaniem Pana i Pana rozmówców - do pewnych wynaturzeń, zdecydowana zatem większość (tysiące) ogrodów funkcjonuje w zgodzie z prawem i o tych Pan nie pisze.

 Ogrody działkowe muszą funkcjonować w oparciu o obowiązujące przepisy. Jeżeli zdarzyły się "przekręty" finansowe, to osoby dopuszczające się nadużyć, muszą zostać z całą stanowczością ukarane łącznie z pozbawieniem zajmowanych stanowisk. Rozważając dalej sprawy finansowe ogrodów stwierdzić należy, że każdy ogród ma swoje konto bankowe. Dysponentami finansów ROD są zazwyczaj trzy osoby wytypowane przez zarządy ogrodów. Walne zebranie sprawozdawcze ogrodu zatwierdza i rozlicza budżet. Bzdurą zatem jest stwierdzenie zawarte w artykule, że "okręg ma prawo wybierać pieniądze z konta ogrodowego".

Szanowny Panie Redaktorze! Obowiązkowo musi Pan przestudiować przepisy prawne dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, aby w przyszłości nie popełniać tak kardynalnych błędów.

I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, niech Pan sprawdzi, gdzie zamieszkują przywódcy tzw. "ruchu oporu przeciwko PZD" i jakie wymiary posiadają ich altany.

Życzę wnikliwej analizy i wyciągnięcia obiektywnych wniosków.

Jan Molski - działkowiec z Obornik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio