Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jesteśmy oburzeni materiałem wyemitowanym w TVP" - 22.11.2016

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach
z dnia 21 listopada 2016 roku

W sprawie wyemitowanego materiału telewizyjnego w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” stacji TVP 1 z dnia 5 października 2016 r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach jako przedstawiciel ponad 20 tysięcznej grupy członków stowarzyszenia ogrodowego PZD w województwie świętokrzyskim zobowiązany jest po emisji programu „Magazyn śledczy Anity Gargas” w dniu 5 października br. odnieść się do przedstawionych w nim zdarzeń i wyprowadzonych przez Panią Redaktor konkluzji.
Już sam tytuł przedmiotowego materiału stawia bardzo poważne zarzuty o sprzeniewierzeniu przez struktury Związku kwoty 13 milionów złotych przeznaczonej na wypłatę odszkodowań dla działkowców w związku z częściową likwidacją trzech ogrodów działkowych, w tym przede wszystkim ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie.
Z uwagi na fakt, że proces likwidacji ROD pod budowę trasy S2 rozpoczął się w roku 2006 a wypłata sum odszkodowawczych dla działkowców w roku 2009, całkowicie niezrozumiałym jest dla członków Prezydium OZŚ PZD, jak i chyba każdego kto na chłodno zastanowi się nad poruszaną sprawą, dlaczego przez okres 7 lat żaden z grupy ponad 270 działkowców nie podniósł faktu nie otrzymania należnego mu odszkodowania? Jest całkowicie niemożliwym aby tak duża grupa osób milcząco akceptowała fakt nie wypłacenia im środków za gromadzony latami majątek ogrodowy.
Odpowiedź na powyższe wydaje się naszym zdaniem oczywista, a mianowicie ludzie ci zwyczajnie należne im odszkodowania otrzymali. Proste a zarazem szalenie bulwersujące, że w materiale telewizji publicznej próbuje się zakłamać rzeczywistość, kierując tak ciężkie oskarżenia w odniesieniu do stowarzyszenia, które przedmiotową likwidację rozliczyło co do jednej, przysłowiowej „złotówki”.
Powyższe znalazło swoje potwierdzenie w szeregu dokumentów jakie udostępnił Pani Redaktor Okręg Mazowiecki, a z których o dziwo Pani A. Gargas nie skorzystała lub co gorsze skorzystała w sposób świadomie wybiórczy.
Dobitnym przykładem prawidłowości całego procesu likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” jest oficjalny i opublikowany protokół z przeprowadzonego badania całej dokumentacji niniejszej sprawy i likwidacji Ogrodu ze strony Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 13 października 2016 r. Z treści tegoż dokumentu w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wynika, iż stowarzyszenie ogrodowe dopełniło wszelkich wymaganych przepisami prawa obowiązków, w szczególności dokonało pełnego rozliczenia finansowego procesu likwidacji – wypłaty działkowcom ustalonych indywidualnie sum odszkodowawczych wynikających z operatów szacunkowych. Każdy z tych dokumentów jak wynika z protokołu kontroli zespołu Krajowej Komisji Rewizyjnej, został indywidualnie podpisany przez każdego z działkowców z aprobatą oszacowanej w nim kwoty za nasadzenia i naniesienia na użytkowanej dotychczas działce.

Znamiennym jest, że w trakcie wyemitowanego programu, brak jest wystąpień działkowców, którym rzekomo nie wypłacono należnego odszkodowania. Jest zwyczajnie nierealne aby żadna z liczby 273 osób nie dochodziła swoich pieniędzy i fakt ten przemilczała przez tak wiele lat!
Całości naszego oburzenia i zwykłego żalu dopełnia fakt kolejnego nieprawdziwego zarzutu jaki pojawił się w materiale. Wskazano bowiem, że PZD utrudnia możliwość wyłączenia się ROD ze struktur stowarzyszenia ogrodowego mimo powszechnej woli samych działkowców. Jak się ma zatem ta kwestia w zestawieniu z 228 pisemnymi oświadczeniami samych działkowców, którzy żadnego wyłączenia nie chcą i mają wolę pozostania w PZD?! Nie sposób w miejscu tym nie postawić sobie pytania o prawdziwe intencje Redaktor Anity Gargas i całego przygotowanego przez nią materiału. Skoro podstawą przekazu kierowanego do milionów widzów przed telewizorami są świadomie przekręcane i zwyczajnie nieprawdziwe informacje, to nie widzimy szans na przypisanie autorom programu dobrych intencji. Z całą pewnością nie chodzi o troskę i walkę o skrzywdzone rzekomo osoby, a o zwykłe zbudowanie fałszywego i jak najbardziej negatywnego wizerunku stowarzyszenia ogrodowego PZD. Jest to wyrazem złamania podstawowych zasad obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej. Chociaż jak się wydaje, to wartości te w przedstawionym materiale od samego jego początku nie miały żadnego znaczenia.

 
Za Prezydium OZŚ PZD w Kielcach
Prezes OZ
/-/ Edward Galus

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.