Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzami w Obornikach - inwestycje i śmieci w ROD - 21.11.2016

W dniu 17 listopada 2016 roku z inicjatywy prezesa ROD im. mjr Dobrzyckiego    w Obornikach odbyło się spotkanie obornickich działkowców z Tomaszem Szramą - Burmistrzem Obornik oraz Piotrem Woszczykiem - Zastępcą Burmistrza.

Celem spotkania było omówienie możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy na inwestycje ogrodowe planowane w 2017 roku. Burmistrz  - Tomasz Szrama poinformował zebranych o przygotowywanej uchwale Rady Miejskiej w Obornikach dotyczącej wsparcia finansowego ROD. Potwierdził również, że w 2017 roku Rada Miejska zabezpieczy środki finansowe na wsparcie m.in. budowy "płyty śmieciowej wraz   z opłotowaniem" w ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach.

Temat ryczałtowego systemu opłat za śmieci w ogrodach "rozgrzał salę do czerwoności". Posypały się gromy na GOAP. Piotr Woszczyk  - Zastępca Burmistrza Obornik odpowiedzialny za gospodarkę śmieciową w Gminie oraz przedstawiciel Gminy   w GOAPie potwierdził, że podejmuje kolejną batalię w celu wyłączenia ogrodów działkowych z systemu ryczałtowego opłat za odpady komunalne. Zebrani postanowili wywierać nadal presję  na posłów  w celu zmiany krzywdzącej  działkowców ustawy "śmieciowej".

 Wrócił również temat adresowany do krajowych władz PZD dotyczący przygotowania obywatelskiego projektu ustawy, zmieniającego ustawę z 28 listopada 2014r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spotkanie było bardzo owocne. Istnieje zatem ogromna potrzeba systematycznych spotkań przedstawicieli ROD z władzami gmin.

Jan Molski - Prezes ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio