Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu - 21.11.2016

W związku z obchodami w bieżącym roku 35-lecia istnienia ROD „Falkowa” wręczony został okolicznościowy puchar oraz list gratulacyjny od OZM PZD w Krakowie z życzeniami dla Zarządu ROD i działkowców.

W pierwszej części posiedzenia przewidziane zostało omówienie problematyki bezpieczeństwa, ładu i porządku w ROD na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku oraz realizacji porozumienia w ramach programu „Bezpieczny Ogród”.

Na tę część posiedzenia przybyli zaproszeni Goście z Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej (Kierownicy Rewirów i Dzielnicowi). Goście poinformowali o zdarzeniach dotyczących ROD Nowego Sącza w 2016 roku podkreślając ich ilościowy spadek w porównaniu do ubiegłego roku. Zaapelowali o dalszą konstruktywną współpracę i włączenie się w tworzenie „mapy zagrożeń”. W trakcie żywej dyskusji Prezesi Zarządów ROD podnosili istnienie dobrych kontaktów i współpracy z dzielnicowymi, zwracali się o pomoc w usuwaniu uciążliwości związanych z ruchem drogowym w pobliżu ROD, umożliwieniu odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz częste patrole w miejscach wyrzucania śmieci przy ogrodach przez mieszkańców osiedli.

Na zakończenie tej części posiedzenia Kolegium Prezesów ustalono, że przed każdym zebraniem sprawozdawczym w ROD (jak co roku) zaproszeni zostaną dzielnicowi, którzy udzielą aktualnej, wiarygodnej informacji dotyczącej zdarzeń w poszczególnych ROD i osiedli miasta oraz podejmowanych działaniach.

W drugiej części posiedzenia przedyskutowane zostały sprawy związane z przygotowaniami do okresu zimowego w ogrodach oraz zakończenia roku finansowego.

Podsumowano współpracę ze Słowakami w bieżącym roku:

  • organizacja w dniu 12 marca 2016 roku imprez: konkurs wiedzy ogrodniczej i X Turnieju tenisa stołowego działkowców.
  • spotkania zaprzyjaźnionych ogrodów w ramach obchodów Jubileuszy i Dni Działkowca ,
  • wspólne spotkania szkoleniowe w Instytucie w Brzeznej w dniach: 30 maja (ok. 60 osób), 17 września (ok. 50 osób) oraz 15 października (ok. 40 osób).

Na zakończenie omówiono aktualną sytuacja PZD w kontekście działań RPO i posłów oraz wystąpieniami Prezydium KR PZD.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Zofia Mróz.

Opracowała: Zofia Mróz, prezes ROD "Góra Zabełecka" w Nowym Sączu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio