Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy ROD „Bursztyn” w Międzyzdrojach mogą spać spokojnie - 17.11.2016

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych właściciele gruntów  (Gmina i Skarb Państwa) w stosunku do ogrodów o nieuregulowanym stanie prawnym zobowiązane były do wydania decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania gruntu przez Polski Związek Działkowców. Obowiązek taki ciążył również na Gminie Międzyzdroje w stosunku do terenów, na których zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Wprawdzie Gmina Międzyzdroje wydała decyzje stwierdzającą nabycie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania nieruchomości, ale wbrew przepisom ustawowym prawo to ustanowiła odpłatnie, ustalając opłatę roczną w wysokości prawie 66.000 zł. Powyższa decyzja zaskarżona została do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  przez Okręg w Szczecinie. W wyniku złożonego odwołania SKO uchyliło w całości decyzję Burmistrza Międzyzdrojów i stwierdziło nabycie prawa użytkowania nieruchomości przez PZD, ale wbrew wcześniejszej decyzji nieodpłatnie. Decyzja SKO jest prawomocna. W związku z czym Polski Związek Działkowców zapobiegł bezpodstawnemu obciążeniu działkowców dodatkowymi znaczącymi opłatami, a środki te będą mogły być wykorzystane na potrzeby i rozwój ROD Bursztyn w Międzyzdrojach.

radca prawny Piotr Kapiński

Okręg w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio