Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Aktualny stan regulacji gruntów ROD w Okręgu Śląskim PZD - 17.11.2016

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r. o ROD,  Polski Związek Działkowców czyni starania, aby na mocy ww. przepisów stwierdzono prawo użytkowania do nieruchomości na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe, a które dotychczas miały nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Okręg Śląski PZD nie należy do wyjątków, bowiem na jego obszarze znajduje się największa liczba ogrodów, które tej regulacji wymagały, a ich łączna powierzchnia obejmuje ponad 2 300 ha. Powoli zbliżający się koniec roku to niestety nie koniec podejmowania szeregu działań aby prezydenci miast i starostowie mogli wydać decyzje dotycząca stwierdzenia prawa użytkowania. Wiele postępowań administracyjnych zastało przedłużonych na 2017 r. Jest to związane z koniecznością wyjaśniania wielu stanów faktycznych i prawnych nieruchomości oraz przeprowadzenia wielu czynności geodezyjnych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Ponadto, prowadzonych jest wiele spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości co znacznie przedłuża przedmiotowe postępowania.

W części przypadków takie podziały nieruchomości musiały zostać zlecone przez Okręg, ale także ogrody i działkowcy nie pozostają temu obojętni, bowiem podejmują decyzje o partycypacji w kosztach zleconych prac. Należy mieć na uwadze, że przedmiotowa regulacja prowadzona jest przede wszystkim w interesie działkowców, bowiem zagwarantowanie przez PZD prawa do nieruchomości chroni prawa działkowców do swoich działek np. w przypadku likwidacji bądź roszczenia. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie zapisów obecnie obowiązującej ustawy.

Przedmiotowa regulacja rozpoczęła się praktycznie od wejścia w życie nowej ustawy o ROD i z pewnością będzie jeszcze trwała wiele miesięcy, jednak  w ciągu ostatnich 9 miesięcy w Okręgu Śląskim udało się nam podwoić liczbę uregulowanych nieruchomości z 367 ha do ponad 736 ha. Oznacza to, że do  prawie 1/3 wszystkich nieruchomości podlegających regulacji wydano stosowne decyzje. Dział Terenowo – Prawny biura Okręgu z pewnością  będzie kontynuował działania zmierzające do pełnej regulacji stanu prawnego gruntów ROD  o czym jeszcze na pewno  będziemy informować.

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.